Kort Nyt

image description Sortér

Søndagens søskendedrab i hornuglereden

Søndag formiddag døde den ene af de tre unger af stor hornugle, som sæsonen igennem er blevet fulgt af DOFs webcam. Ugleungen blev derefter - til seernes store forfærdelse - ædt af sine søskende.

Referat af stormøde i DOF om nye digitale initiativer

Onsdag den 11. juni mødtes 13 DOF-medlemmer i Fuglenes Hus. Flere lokalbestyrelser, udvalg og arbejdsgrupper var repræsenteret på mødet, og snakken kom vidt omkring under det fem timer lange møde. Galleri, forum, artslister og en portal til feltornitologer var aftenens hovedemner.

Havørneungen er nu blevet ringmærket

Havørneungen i DOF's webcam-rede er nu blevet ringmærket som et led i Zoologisk Museums havørnemærkningsprojekt. Ungen forventes at forlade reden om et par uger, når svingfjerene er vokset helt ud og kan bære ungen.

Slagfalk afløst af lærkefalk på ungarsk webcam

Et LIFE-projekt i Ungarn har i år fulgt et par af de sjældne slagfalke gennem et webcam. Parret ynglede med succes og fik en enkelt unge på vingerne – og samme dag, som ungen forlod redekassen, indfandt et par lærkefalke sig i reden.

Sider