Kort Nyt

image description Sortér

Slagfalk afløst af lærkefalk på ungarsk webcam

Et LIFE-projekt i Ungarn har i år fulgt et par af de sjældne slagfalke gennem et webcam. Parret ynglede med succes og fik en enkelt unge på vingerne – og samme dag, som ungen forlod redekassen, indfandt et par lærkefalke sig i reden.

Chokerende massakre på amurfalke dokumenteret i Indien

Conservation India har dokumenteret en omfattende fangst og mishandling af amurfalke i det nordøstlige Indien. Det vurderes, at op mod 140.000 falke mister livet hvert efterår, når de på trækket passerer gennem delstaten Nagaland.

Opsigtsvækkende genfund af sorthovedet måge

På Sprogø blev der d. 21. marts 2012 fundet et ynglepar af sorthovedet måge. Arten er ikke tidligere set på øen, og det er blot andet ynglefund i Storebæltsområdet. Foruden yngleparret blev der samme dag set en enlig han, som ivrigt forsvarede sit territorium. Qua det tidlige tidspunkt er der dermed grund til optimisme angående chancen for endnu et ynglepar på den lille ø.

VIDEO: Æg har det godt

Video: Nyeste kig til havørnene, som stadig ruger på 2 æg.

Sider