Årets punkttællingsrapport er på gaden

Hvilke arter går frem og hvilke går tilbage? Det og meget andet kan du få svar på i dette års rapport fra DOF’s Punkttællingsprogram, som netop er udkommet.

DOF har siden midten af 1970’erne fulgt udviklingen for de almindelige danske fugle gennem punkttællingsprogrammet.

I dette års punkttællingsrapport kan du læse om bestandsudviklingen for 108 arter af ynglefugle og 78 arter af vinterfugle i Danmark igennem 39 år, samt bestandsudviklingen for fire danske pattedyr siden 1984.

Af rapporten fremgår det, at rødstjert, gul vipstjert, ravn, gråsisken og grågås er de ynglefuglearter, som er gået mest frem de seneste ti år (2005-14). Hvorimod gærdesmutte, lille lappedykker, blishøne, strandskade og stor præstekrave er gået mest tilbage.

Du kan læse og downloade hele rapporten her, og få tilsendt et eksemplar ved at sende en mail til Michael Fink.

Strandskade med unger på Mandø.

Punkttællingsprogrammet er den eneste langtidsundersøgelse af sin art i Danmark, og for langt hovedparten af de almindelige fuglearter tilvejebringer projektet den eneste viden, vi har om deres bestandsudvikling.

Resultaterne indgår i et europæisk samarbejde om at overvåge fuglelivet og giver derved indsigt i fuglearternes bestandsudviklinger og levestedernes tilstand på europæisk plan.

Fugleovervågningen udføres af frivillige deltagere blandt DOF’s medlemmer, der gennem en fantastisk indsats gør det muligt at gennemføre overvågningen af Danmarks fugle for begrænsede midler.

Overvågningen af de almindelige danske fugle indgår i en samarbejdsaftale mellem DOF og Miljøministeriet, som løber frem til 2017.

Læs mere om projektet på DOF's hjemmeside eller kontakt DOF:

Michael Fink – michael.fink@dof.dk, 3328 3821
Thomas Vikstrøm – thomas.vikstroem@dof.dk, 3328 3822