Børn tegner animationsfilm til støtte for truet skeryle

Børn fra otte forskellige lande har tegnet animationsfilmen her som en sød påmindelse om en alvorlig sag: Skerylen er blandt verdens mest truede fuglearter. Der findes nu under 200 par i verden. Den lille vadefugl med det fladtrykte næb lider blandt andet under habitatændringer langs dens trækrute.

Hvert år trækker skerylen 8000 kilometer fra ynglepladserne i Sibirien til overvintringsområderne i Sydøstasien. Det er en farefuld rute, hvor landbrug og byggepladser år efter år stjæler vadefuglens raste- og fourageringspladser, og hvor jægere fanger skerylen som bifangst, når de med net jager større arter.

Med afsæt i de sørgelige kendsgerninger hjalp 500 skoleelever fra 12 områder i otte lande på trækruten – Rusland, Kina, Vietnam, Thailand, Bangladesh, Sydkorea, Myanmar og Hong Kong – med at tegne animationsfilmen Journey of the Spoon-billed Sandpiper (Skerylens Rejse, red.).

Børnene farvelagde tegning for tegning filmens handling, der varer små to minutter og består af cirka 1200 billeder. 

Projektet er sponsoreret af Erik Hosking-fonden og Hong Kongs fuglebeskyttelsesorganisation. Det er støttet af RSPB og BirdLife International.

Pandion har tidligere bragt en artikel om den truede skeryle. Den kan du læse her.

Kommentarer

I 2012 blev ni skeryleunger opdrættet i fangenskab og udsat i Rusland. Nu ser det ud til, at denne indsats rent faktisk har hjulpet den truede bestand. I hvert fald er en af de ni ringmærkede unger blevet set i Taiwan, hvilket forhåbentlig betyder, at den er på vej tilbage til udsætningsstedet i det nordlige Rusland. Tilsyneladende er de udsatte skerylers adfærd altså ikke afvigende fra resten af bestandens.

Læs mere her.