Billedgalleri til feltornitologerne & bedre kommunikation

Hovedbestyrelsen har sat penge af til en fornyelse af foreningens hjemmeside samt et billedgalleri og en ny forside til Pandion. Hovedbestyrelsen og foreningens udvalg skal fremover være mere synlige i DOF's medier.

DOF's hjemmeside bliver totalt fornyet, Pandion får en ny forside, og der kommer et billedgalleri, hvor man kan kommentere og diskutere billederne – alt sammen som led i en kraftig prioritering af kommunikationen i foreningen.

Noget har været undervejs længe, andet er et resultat af arbejdet i sidste års taskforce om feltornitologerne i DOF, og desuden har en arbejdsgruppe analyseret, hvad nedlukningen af Netfugl betyder for DOF.

Feltornitologerne kan nu glæde sig til forbedringer på DOF's medier, som imødekommer feltfolkets ønsker. Foto: Iben Hove Sørensen.

Hovedbestyrelsen har på de seneste møder diskuteret oplæg og rapporter og valgt mellem en lang række forslag. Det er ikke muligt at gennemføre alle forslag på en gang. Det er der hverken penge eller menneskelige ressourcer til.

Derfor er nogle forslag valgt ud, der er sat beløb på, hvad det vil koste at sætte dem i værk, og beløbene er regnet ind i det reviderede budget for i år, som repræsentantskabet får forelagt - som foreningens øverste myndighed - på sit møde i Maribo i april.

Billedgalleri på Pandion

Specielt for at styrke feltornitologien i DOF vil hovedbestyrelsen oprette et helt nyt billedgalleri, som det bliver muligt både at uploade billeder og videooptagelser til, og hvor det bliver muligt at kommentere såvel fotos som levende billeder.

Her kan der for eksempel som noget nyt være en ratingmulighed, så vi kunne få konkurrencer, hvor brugerne kan kåre månedens eller årets bedste billede inden for forskellige kategorier.

Til at udvikle galleriet søger vi nogle aktive frivillige, som vil være med til at bestemme, hvilke funktioner galleriet skal have og hvordan det skal redigeres og drives i fremtiden. 

Alle, der har lyst til at bidrage til dette, er velkomne til at skrive til pandion@dof.dk.

Pandion får i samme omgang en ny forside, hvor for eksempel kommentarer bliver mere synlige, end de er i den nuværende opsætning.

DOF's udvalg

Som et tredje element prioriterer hovedbestyrelsen, at foreningens egne netplatforme skal være anvendelige og attraktive for en række udvalg, der beskæftiger sig med forskellige vinkler af feltornitologien – det gælder især SU, Internationalt Udvalg, Naturpolitisk Udvalg, Videnskabeligt Udvalg og Feltudvalget.

Det er vigtigt for hovedbestyrelsen, at nye initiativer bliver drevet frem af aktive i DOF, og et gennemgående princip bliver, at den tekniske udvikling af nye platforme og reformer af eksisterende sites bliver professionelt udført, mens grupper af aktive frivillige skal stå for driften.

Derfor vil vi også dele mange af tingene op i mindre 'bidder', så de netop bliver overkommelige og attraktive for frivillige.

Derfor kan det hele heller ikke komme på en gang, men efterhånden som der er kapacitet til det. På den måde regner hovedbestyrelsen også med, at initiativerne bliver bedre fremtidssikret og til større glæde i foreningen.

Facebookgruppen 'Fugle i Felten', som blev iværksat i efteråret 2013, udvikler sig fint som debatforum for feltobservationer og alle opfordres til at deltage i debatten her.

Yderligere debatfora og oprettelsen af lister i DOF-regi er indtil videre udskudt som noget, mange medlemmer har stor fornøjelse af, men som godt kan vente i forhold til de opgaver, der har fået den høje prioritet i denne runde.

Andre erfaringer fra arbejdet i taskforcen om feltornitologi har blandt andet været, at mange feltornitologer savner faglige miljøer omkring fuglestationerne, og derfor er rapporten fra taskforcen nu sendt videre til Fuglestationsudvalget til inspiration der.

Mange har peget på ønsker om større synlighed og åbenhed. Det har hovedbestyrelsen taget til sig, og der er diskussioner i gang om blandt andet måske at holde et åbent møde i hovedbestyrelsen i forbindelse med et felttræf eller lignende.

Dette mest for at fortælle, at initiativerne ikke stopper her, men at de vil fortsætte.

Kommentarer

Det er positivt, at Pandion udvider med billedgalleri indtil videre. Det er der helt sikkert mange medlemmer, der bifalder. Så jeg er ikke enig i ovennævnte kritik - fuglefolk er forskellige og har forskellige interesser. Fotografer er der i dag mange af.

Allan omtaler listerne. Disse kan jo fortsat opdateres på Netfugl, og man kan da håbe på, at de senere kommer som supplement til Pandion på et eller andet niveau. Der er også mange feltornitologer, der går op i disse ting - matrikelarter, DK-arter, WP-arter mv. - alt sammen noget, der gør at folk skal mere i felten og som i udstrakt grad giver flere obs i DOF-basen - og det må DOF jo på en eller anden måde være interesseret i.

I dag er der jo så kommet en spændende nyhed - Gåsegribben yngler nu i Danmark (læs: offentliggjort 1. april). Man har brugt energi på at skrive "en historie" - vel har jeg humor, men tiden kunne være brugt bedre på at videreføre problemstillingerne med Netfugl og potentiel udvidelse af "sortimentet" på Pandion.

Med feltornitologisk hilsen

Erik Vikkelsø Rasmussen, Nykøbing Sjælland

Hvad vil DOF opnå med billedgalleriet, spørger Brian. Vi vil vel bare gerne være en ornitologisk forening for så mange forskellige feltornitologer i Danmark som muligt. Nogle gør en kæmpe indsats og får deres behov dækket som punkttællere, caretakere og nu i Atlasprojektet. Andre bidrager ved at lede efter sjældne fugle, hybrider og arbejde med enkelte arter. Nogle sidder i timevis i frost og blæst på trækstederne - og nogle fotograferer. Vi har fotografer, som arbejder på at tage flotte billeder, og de kan inspirere andre og give dem lyst til at se på fugle eller deltage i fuglebeskyttelse. Det skal de have tak for og plads til at gøre. Vi har også feltornitologer, der fotograferer, fordi deres billeder kan styrke deres egne og andres færdigheder i felten, når billederne kan føre til kommentarer og diskussioner om køns- og aldersbestemmelse, forskelle i bestande, underarter og så videre. Mit DOF er egentlig ligesom fuglene - et mylder af forskellige muligheder, og så kan man selv vælge, hvad man selv vil interessere sig for :-)

Jeg ved ikke hvad DOF vil opnå med dette, jeg har/havde intet ud af netfugls billedegalleri. Der findes masser af blogs, gallerier og forum derude. Men det er natuligvis fint man vil lave et forum for fotograferne! Men mig får I ikke med ...

Derimod har jeg masser af glæde af glæde at punktællinger, Caretaker og nu Atlas 3, som giver mig masser af oplevelser i felten, helt uden at skulle holde DOF i hånden som disse "feltbisser" skal, ifølge tråden på netfugl. Dansk feltornitologi skal nok overleve uden netfugl! ;o)

Mvh Brian, feltornitolog.

Kritiske røster er der alle steder :-(

Skal vi nu ikke lige lade Galleriet komme i gang.

Nu der refereres til Netfugl, så var der måske et nyt indlæg i forum ca. hver 14 dag mens der faktisk hver dag var kommentarer og debat under billeder i Galleriet.

Jeg bidrager gerne med billeder til det nye Galleri.

Mvh. Hans Henrik.

Åh nej! Ikke endnu et billedgalleri...
Se jer omkring. Det myldrer med steder, hvor man kan se billeder, både fuglebilleder og bredere naturbilleder. Og også billeder der kan bruges i forbindelse med feltbestemmelse.
Lad os dog få et forum for det skrevne ord, sådan som det har fungeret så glimrende på Netfugl. Der er brug for en bred "markedsplads" for feltfolket og andet godtfolk - et sted hvor man kan bringe alt til torvs, som kan have feltornitologisk og anden interesse. Det kan støtte den feltornitologiske interesse for alvor....
Hvor er jeg dog ærgerlig over, at så lang tids betænkningstid kun resulterer i så uopfindsomt et resultat.
Nå, men feltfolket overlever i kraft af sin entusiasme, men DOF går glip af et input fra en række medlemmer, som måske kunne engageres bedre.
Øv, øv, øv.....

Alle de nye tiltag er glimrende, men jeg synes, at det er rigtig dårlig kommunikation på Pandion, at ikke fortælle at listerne ikke kommer på (I hvert fald ikke foreløbigt). Listerne er for hardcorefolket lige så vigtige som billedgalleriet. I øvrigt bør billedgalleriet på Pandion være offentligt tilgængeligt uden medlemskab af DOF, så man ligesom på netfugl kunne få alle ornithologer i verden til at deltage, hvis de ønsker det. Det er meget vigtigt.
Venlig hilsen Allan