Blåvand Fuglestation søger observatør til efteråret 2020

Observatør på arbejde i Blåvand. Foto: Ole Fries Larsen

Har du lyst til at arbejde med fugletræk, at sidde en varm sommerdag på stranden og se vadefuglene passere forbi i strandkanten, se kjover, skråper og andre havfugle en blæsende dag i efteråret eller nyde alle småfuglene som på dage kommer i een strøm, så kan vi tilbyde dig at blive observatør på Blåvand Fuglestation i efteråret 2020.

Blåvand er især kendt for sit imponerende og flotte vadefugletræk, men også trækket af hav- og småfugle er storslået. Fuglestationen blev grundlagt i 1963, og der er foretaget trækfugletællinger lige siden. Desuden er fuglestationen inde i en rivende udvikling med mange nye tiltag.

Efterårets tællinger af trækfuglene starter den 1. juli og slutter den 15. november. Juli og august er især domineret af vadefugletrækket, mens der resten af efteråret observeres et bredt udvalg af de øvrige arter.

Strandskader og små kobbersnepper på træk forbi Blåvandshuk den 6. august 2019. Foto: Ole Fries Larsen

Du skal have erfaring i bestemmelse af trækkende fugle. Har du ikke mulighed for at tage hele perioden, er der også mulighed for at tage kortere perioder på minimum 14 dage. Ansøgere, som har mulighed for at tage lange perioder, vil dog blive foretrukket.

Arbejdet består i tre timers obligatorisk morgenobservation af fugletrækket, men du er velkommen til at tælle i længere tid. Opgørelsen over rastende fugle i området laves sammen med ringmærkeren. Fuglene skal indtastes i en database, og der skal sammen med ringmærkeren skrives en dagbog og jævnligt også opslag på hjemmeside, Facebook m.v.

Vi kan tilbyde dig diæter á 200,- kr./dag. Du får eget værelse på fuglestationen. Der forefindes bad, vaskemaskine, køkkenfaciliteter m.v. og en cykel, så du kan komme rundt i området. Desuden er der gratis internet.

Du kan følge vores blog på vores hjemmeside www.blåvandfuglestation.dk

Har dette din interesse kan du kontakte stationsleder Bent Jakobsen på mobil 24 41 52 30. Du kan også sende en e-mail til: blaavandfuglestation@gmail.com