De danske hedehøge er endnu engang draget sydpå

Sidst i august forlod de satellitmærkede hedehøge yngleområdet for at bevæge sig sydpå. Lea, som i år måtte opgive sit yngleforsøg syd for grænsen, drog af sted først, og et par dage efter fulgte hedehøgen Mathilde, som nu har båret sin sender i over fire år. Mathilde fik to unger på vingerne i år.

Siden vi denne vinter mistede Pierre, som omkom under vinteropholdet i Afrika, har vi kun haft to danske hedehøge med satellitsendere på; Mathilde, der blev mærket i 2009, og Lea, der blev mærket i 2012.

Begge fugle blev mærket som voksne ynglefugle i Ballum-området.

Lea

Lea har i år forsøgt at yngle syd for den dansk-tyske grænse, hvor hun desværre ikke fik unger på vingerne. Reden blev opgivet af ukendte årsager, og siden har Lea opholdt sig i Nordtyskland det meste af tiden. 

Hedehøgen Lea slog sig i 2013 ned i Tyskland, hvor hun blev fotograferet i starten af ynglesæsonen. På billedet her ses både satellitsenderen og bevis på, at hun er i færd med at bygge en rede. Foto: Sabine Baum.

I starten af august kom hun dog pludselig på besøg i Danmark, hvor hun på få dage besøgte både Vadehavet, den østlige del af Sønderjylland og til sidst Fyn, hvor hun tilsyneladende var på rundtur via Lillebælt, Odense, Nyborg, Svendborg og Fåborg. Derefter vendte hun tilbage til Tyskland. 

Den 19. august forlod hun området omkring Wilhelmshaven og påbegyndte trækket mod Afrika. De første dage gik det hurtigt, og hun bevægede sig i løbet af få dage langt ned i Frankrig. Fra den 22. til den 26. august opholdt Lea sig i et område sydøst for Paris, inden hun trak videre mod syd.

Den 28. august krydsede hun grænsen til Spanien nær Middelhavet. Allerede næste dag begav hun sig ud over Middelhavet med kurs mod Algeriet. Første signal fra Afrika blev modtaget den 30. august ved 22-tiden om aftenen, hvor Lea allerede befandt sig langt inde over land.

I lørdags var Lea nået næsten helt ned til grænsen mellem Algeriet og Mali og var altså allerede flere tusinde kilometer væk fra sin ynglelokalitet.

Mathilde

Mathilde har i år ynglet uden for diget ved Ballum, hvor hun har fået to unger på vingerne. Muligvis har det succesfulde yngleforsøg fået Mathilde til at blive lidt længere i det danske; i hvert fald krydsede hun først den dansk-tyske grænse den 22. august.

Hedehøgen Mathilde blev ringmærket og forsynet med en satellitsender i 2009. Siden da har hun været turen til Afrika igennem fire gange. På billedet ses Mathilde inden påsætning af satellitsenderen, som kan ses til højre i billedet. Foto: Lars Maltha Rasmussen.

Den 24. august var Mathilde ankommet til Holland; den 25. var hun i Belgien, og den 26. ankom hun til Frankrig. Her har hun siden opholdt sig i et område nær Reims, øst for Paris, hvor hun også har opholdt sig i de foregående år. I 2012 befandt hun sig i dette område fra den 29. august til den 8. september.

De øvrige fugle

Som det fremgår af kortet nedenfor, så er der meget stor spredning på hedehøgenes træk. Lea og Henry er de eneste, der er nået til Afrika, og fuglene i Europa er spredt fra Nordtyskland til Italien. De er dog alle på vej mod Afrika. 

 

På kortet ses i alt syv trækruter. De to danske hedehøge, Lea (2012) og Mathilde (2009), er henholdsvis lyserød og orange. Klik på det lille + på kortet for at zoome ind.

De øvrige fugle er fanget i Tyskland eller Holland. Tineke (Holland, 2010) er rød, Viviane (Tyskland, 2013) er blå, Hanna-Luise (Tyskland, 2010) er lilla og Astrid (Tyskland, 2012) er gul. Henry (Tyskland, 2013) er grøn. Henry er i øjeblikket den eneste han, der bærer en satellitsender.

Information i parentes angiver sted og årstal for mærkning af den pågældende fugl.

Kortet opdateres af Werkgroep Grauwe Kiekendief.

Kommentarer

Jeg glæder mig til at følge dem og krydser for at Lea og også Mathilde når sikkert frem til Dk hvor I passer på dem / overvåger dem.

Hedehøgene har (næsten) alle forladt deres overvintringsområder i Afrika, og de fleste befinder sig nu omkring Middelhavet. Enkelte fugle er set her i Danmark, men hverken Lea eller Mathilde er nået frem endnu. Lea er på vej op gennem Spanien og befinder sig lige nu lidt nord for Valencia, mens Mathilde i en længere periode (siden den 14. februar) har sendt signaler fra samme område i Guinea. Vi håber naturligvis på, at hun rører på sig igen, men vi har altid bange anelser, når en fugl standser helt op i så lang tid. 

Endelig har Mathilde sagt farvel til Europa. Hun krydsede mandag d. 16. september Middelhavet, efter at hun på mindre end to døgn fløj gennem Spanien (cirka 700 kilometer). Her fløj hun tilsyneladende direkte sydpå ad en rute cirka 100 km inde i landet. Før det tilbagelagde hun de 750 kilometer gennem Frankring på 5 dage. Nu opholder hun sig i Algeriet tæt ved grænsen til Marokko.

Lea opholder sig fortsat i det sydøstlige hjørne af Mauretanien.

Mathilde er nu begyndt at bevæge sig mod syd, men hun har slet ikke så travlt med at komme af sted, som Lea havde. Hun befinder sig nu cirka 200 kilometer sydøst for Paris.

Lea opholder sig fortsat i Mauretanien, hvor hun i en uges tid har opholdt sig i området i landets sydøstlige hjørne.

Den 4. september var Lea nået helt til det sydøstlige hjørne af Mauretanien. Et par dage forinden så hun ud til at raste omkring Timbuktu i Mali, og den 3. september satte hun farten ned nogle hundrede kilometer længere mod sydvest – men nu har hun altså krydset grænsen til Mauretanien. Lea opholder sig dermed i samme område, som hun nåede frem til den 10. september 2012; et område, som flere andre af de danske hedehøge også tidligere har opholdt sig i.

Mathilde holder stadig til i Frankrig, hvor hun fortsat sender signaler fra Reims øst for Paris.

Det er virkeligt interessant at hedehøgenes individuelle trækstrategier. Så må vi krydse fingre for, at de overlever en lang vinter og vender tilbage. I år har der ynglet 19-25 par og fået 19 unger. Et lidt bedre resultat end i 2012.