Den sidste satellitmærkede hedehøg er tilbage

Hedehøgen Mathilde blev ringmærket og udstyret med en satellitsender den 18. juli 2009 i Ballum i Sydvestjylland. Hun er en ud af i alt otte danske hedehøge, som i årene 2008-2010 blev satellitmærket under et forskningsprojekt, som forsøger at belyse hedehøgenes træk mellem Danmark og Afrika.

Den 21. maj 2012 vendte Mathilde tilbage til Ballum efter et træk, som har været noget ud over det sædvanlige. Hedehøgene påbegynder som regel forårstrækket i slutningen af marts eller begyndelsen af april, men i år lod fuglene vente på sig. Mathilde forlod i 2012 vinterkvarteret to dage senere end i 2011. Den første del af trækket ind i Mauretanien, med retning mod det vestlige Sahara, gik som de foregående år, men i år satte hun tempoet ned, inden hun nåede frem. Den 16. april befandt hun sig således stadig i Mauretanien, hvorimod hun i 2011 allerede var nået til Marokko på denne dato. Efter nogle dage genoptog Mathilde trækket og fløj 400 kilometer ind i Vestsahara, hvorefter hun vendte om. Den 23. april var hun igen tilbage i samme område i Mauretanien, som hun havde opholdt sig i en uge forinden. I samme periode fløj den anden danske hedehøg med satellitsender, Jørn, yderligere mod syd, før han fløj østover til et område, han havde benyttet tidligere på vinteren. Den 18. april fik vi det sidste signal fra Jørn, som formodentlig er omkommet under trækket.

Hedehøgen Mathilde blev ringmærket og forsynet med en satellitsender i 2009. Siden da har hun været turen til Afrika igennem fire gange. På billedet ses Mathilde inden påsætning af satellitsenderen, som kan ses til højre i billedet. Foto: Lars Maltha Rasmussen.

Flere af de udenlandske, satellitmærkede hedehøge trak også nordpå senere end sædvanligt, og de bevægede sig ligeledes yderligere mod syd eller fløj mod enten øst eller vest, før de omsider satte af sted mod nord til deres yngleområder i Tyskland og Holland. Hollandske forskere mener, at det usædvanlige træk muligvis har været påvirket af tørke og sandstorme i vinterområdet.

Den 1. maj genoptog Mathilde trækket, og den 11. maj krydsede hun Gibraltarstrædet. I løbet af de seneste ti dage er hun trukket gennem Spanien, Frankrig, Belgien og Holland, hvorefter hun har skudt genvej over havet - og tidligt om morgenen den 21. april modtog vi signaler fra Ballum, hvor hun har ynglet alle de år, vi har kunnet følge hende. Mathilde har siden mærkningen tilbagelagt mere end 30.000 kilometer på træk, og hun bidrager fortsat med vigtig information om hedehøgenes træk og overvintring.

Følg de danske hedehøges træk - klik her.