DOF sender nu live fra en dansk havørnerede

For første gang nogensinde er det nu muligt at følge med i et dansk havørnepars hverdag. DOF har i forbindelse med Projekt Fokuseret Fugleforvaltning sat et kamera op ved en havørnerede, der ligger på et af Fugleværnsfondens reservater.

Ørnereden havde "online-premiere" søndag d. 17. marts 2013, og kameraet vil nu sende fra reden døgnet rundt i hele ynglesæsonen. Alle interesserede kan se med nederst på Pandions forside.

Vi vil gerne vise danskerne, at vi også har vild og spændende natur i Danmark, som vi normalt ikke har mulighed for at se. Vi håber, at mange danskere vil følge med i ørnenes liv og forhåbentlig få et helt nyt indblik i, hvordan denne store rovfugl lever, siger biolog Jørn Dyhrberg Larsen fra DOF.

Her ses et billede taget fra DOF's redekameras live-udsendelse. På billedet ses begge forældrefugle i færd med at bytte plads på reden, og i reden kan de to æg tydeligt ses.

Havørneparret har siden december 2012 bygget videre på reden, som de første gang anvendte i ynglesæsonen 2012. En havørnerede er et imponerende bygningsværk, der kan blive over tre meter høj og veje over 500 kilo.

Havørnene har i øjeblikket to æg i reden, og ørneparret ruger fast. Omkring midten af april forventes det, at æggene klækker, og derefter vil man kunne følge ungerne i reden over et par måneder.

Det er en rigtig spændende tid, vi går i møde. De næste mange måneder kommer der til at ske mange spændende ting i reden, og vi får et indblik i ørnenes liv, som vi ikke har haft før i Danmark, siger Allan Gudio Nielsen, naturvejleder i Fugleværnsfonden.

Den præcise placering af reden afsløres først, når der er unger i reden. Hemmeligholdelsen sker for at undgå, at fuglene forstyrres i perioden, hvor de har æg i reden og er ekstra sårbare over for forstyrrelser. Vi håber, at alle vil bakke op om dette ønske om hemmeligholdelse.

Redekameraet er en del af Projekt Fokuseret Fugleforvaltning, som er et fuglebeskyttelsesprogram finansieret af Villum Fonden.

Læs mere om havørnen her.

Kommentarer

Selv om jeg klikker på linket kommer der ingen billeder! Jeg går ud fra at stormvejret er årsagen?

Det bliver fantastisk spændende at følge udviklingen. Virkelig godt tiltag.

God fornøjelse
Tommy Kort

Sider