DOF's engagement i Rio+20-konferencen

Dansk Ornitologisk Forening er medlem af 92-gruppen, der blev etableret som et netværk af danske NGO’er i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i Brasilien i 1992.

Tyve år senere arbejder 92-gruppen stadig for at fremme bæredygtig udvikling. Gruppen har 22 medlemsorganisationer, der ikke alle har samme fokus på naturbeskyttelse og biodiversitet som DOF, men som alle anerkender, at udvikling og naturens tilstand hænger sammen.

I det forløbne år har 92-gruppen haft særligt fokus på Rio+20 konferencen, der afholdes i Rio de Janeiro netop nu. I fællesskab har gruppen udarbejdet et positionspapir, som DOF har tilsluttet sig. Formålet er at fremstå med en samlet position - både over for den danske regering og over for andre aktører i Danmark såvel som internationalt. 

DOF støtter bæredygtig skovforvaltning i Echuya området, en betydningsfuld IBA i det sydvestlige Uganda. Foto: RSPB.

Mange af medlemsorganisationerne er til stede i Rio under konferencen. DOF deltager ikke selv, men repræsenteres af BirdLife International, hvis budskab til Rio-konferencen indeholder mange af de samme elementer som 92-gruppens positionspapir. Dog har BirdLife International et mere entydigt fokus på naturbeskyttelse og biodiversitet. 92-gruppen anbefaler i overensstemmelse med den danske regering, at Rio+20 fremmer bæredygtig udvikling gennem omstilling til en retfærdig grøn økonomi baseret på hensynstagen til både sociale, økonomiske og miljømæssige aspekter.

Et af de mulige resultater af topmødet er formuleringen af globale bæredygtighedsmål, der blandt andet omfatter fattigdomsbekæmpelse og beskyttelse af naturen. 92-gruppen har formuleret en række principper for, at disse kan blive en succes; blandt andet skal de være universelle, holistisk tænkte og adressere miljøudfordringer på en ansvarlig måde samtidig med, at de sigter mod afskaffelse af fattigdom i verden.

DOF har især arbejdet for, at naturbeskyttelse, skov og biodiversitet blev tydeligt indskrevet i positionspapiret. Det anser vi for at være ekstremt vigtigt, ikke mindst fordi dette punkt tilsyneladende ikke har nogen stor plads i forhandlingerne. Læs mere på www.92grp.dk.

Kommentarer

BirdLife International har sendt følgende besked til verdenslederne i forbindelse med Rio+20: http://www.birdlife.org/community/wp-content/uploads/2012/06/BirdLife-Me...