Endnu et dansk fund af mellemflagspætte

Mellemflagspætten har længe været i fremgang syd for Danmarks grænser, men alligevel er det 50 år siden, at arten sidst har opholdt sig her i landet. Det troede vi i hvert fald. Inden for den seneste måned er to nye fund dokumenteret.

I februar 2013 skrev Morten Bentzon Hansen en artikel på Netfugl, hvori han blandt andet beskrev mellemflagspættens udbredelse syd for den dansk-tyske grænse og dens historie som dansk ynglefugl. Artiklen sluttede med en opfordring til at komme ud i skovene og finde de danske mellemflagspætter:

Som det ses, så er arten så tæt på, at det virker usandsynligt, at det ikke allerede nu skulle være muligt at finde en sådan i de danske skove.[…] Med andre ord, så er de næste par måneder tiden til at komme ud i de danske skove og se og lytte efter Mellemflagspætte.

Denne mellemflagspætte blev fotograferet i Gråsten i marts 2011. Fotografen blev først to år senere klar over, at det var en meget sjælden fugl, han havde haft på besøg. Foto: Ken Sievertsen.

I maj 2013 fulgte Helge Røjle Christensen op på Mortens artikel og bragte en artikel om mellemflagspætte i DOF’s medlemsblad Fugle & Natur. Denne artikel resulterede meget hurtigt i indsendelsen af et billede (se ovenfor), der ganske tydeligt viste en mellemflagspætte – som fouragerede i fotografens have i Gråsten.

Desværre var billedet to år gammelt, så spætten var ikke længere at se.

I sidste uge indsendte Erik Larsen så endnu et billede til DOF, som ganske tydeligt viser en mellemflagspætte. Billedet er taget i en skov ved Juelsminde i foråret 2012, og som det ses af billederne her i artiklen, var spætten desværre død.

Her ses den døde mellemflagspættes underside. De stribede flanker, den røde isse & den korte sorte kindstribe, som er karakteristiske for mellemflagspætte, ses alle tydeligt. Foto: Erik Larsen.

Her ses ryggen af den døde mellemflagspætte. Det ses tydeligt, at der ikke (som hos stor flagspætte) er nogen sort stribe langs den røde isse. Foto: Erik Larsen.

Under alle omstændigheder er det spændende, at mellemflagspætten er dukket op i Danmark efter et halvt århundredes fravær – ikke mindst ved Juelsminde, som ligger ved Vejle Fjord langt fra den dansk-tyske grænse - og jeg kan kun tilslutte mig Mortens opfordring:

Kom nu ud i de danske skove og find de sjældne spætter. Helst i live.

Læs mere om mellemflagspætte her.

Kommentarer

Mellemflagspætten er dukket op i Danmark - og i de danske medier. Læs mere her.

Endelig er en levende mellemflagspætte blevet set i Danmark. Thomas W Johansen meldte tidligere i dag dette ud fra det sønderjyske: "Mellemspætte set godt på 25 meters afstand i 1 minut. Er set i en ellesump langs åen. Gram slotspark 500-1000 opstrøms Gram å."