Falkene forsvinder

Danske øjenvidner beretter om rovdrift på de store falke i det tidligere Sovjetunionen. Jagtfalke og slagfalke indfanges og røves fra rederne for at tilfredsstille efterspørgslen fra velhavende falkonerer. Handelen er klart ulovlig, men de lokale myndigheder griber ikke ind. Resultatet er, at bestanden af store falke forsvinder. Herhjemme opfordrer Dansk Ornitologisk Forening til en strammere kontrol med rovfugle i fangenskab og en international indsats for at stoppe rovdriften.

Feltornitolog og fugletegner Jens Gregersen deltog i sommeren 2006 på en russisk ekspedition til det nordøstlige Sibirien. Syv uger i felten uden at se en eneste jagtfalk!

Det chokerede os meget, men det viser sig, at falkene helt er forsvundet fra kysten og i en radius på 80-100 kilometer omkring de få byer i området. Alle de steder, hvor folk relativt let kan komme frem, er rederne tømt for unger. Vi diskuterede sagen med de lokale myndigheder, og det var nærmest vores indtryk, at de hjælper falketyvene med deres forehavender. Det blev blandt andet stillet bæltekøretøjer til rådighed, fordi man lokalt betragter ’høsten’ af falke til det internationale marked som en vigtig indtægtskilde for området, hvor man har store økonomiske problemer efter Sovjetunionens sammenbrud, fortæller Jens Gregersen.

Ung jagtfalk i naturen - hvor den hører hjemme. Ulovlig indsamling er et stort problem for de vilde bestande af blandt andet jagtfalk og slagfalk. Foto: John Larsen.

Den russiske ornitologiske forening BirdLife Russia oplyser, at der årligt fanges mellem 2000 og 3000 jagtfalke ulovligt i Sibirien. Mange af dem dør under transporten til det hovedsageligt arabiske marked. Den nordøstlige provins Chuktota er særlig hårdt ramt, fordi man her kan skaffe de eftertragtede hvide falke.

Vidne i Centralasien

Michael Westerbjerg Andersen er indehaver af Nature Conservation konsulentfirmaet Miksture og har siden 1993 specialiseret sig i Centralasiens fugleliv. Han har fulgt bestanden af slagfalke tæt og blandt andet foretaget undersøgelser for den britisk-arabiske organisation ”Save the Saker”.

I et område i det østlige Kirgisien, som jeg kender særlig godt, yngler der cirka 40 par slagfalke. Her tømmes samtlige reder nu hvert eneste år, siger Michael Westerbjerg Andersen.

De lokale hyrder kender redernes placering og tømmer dem for unger, når de har nået den rigtige alder. Ungerne sælges videre til mellemhandlere. Priserne på falke har været meget lave i 2005 på grund af fugleinfluenzaen, der betød, at udenlandske falkonerer ikke ønskede fugle fra Centralasien. I et konkret tilfælde blev en slagfalk solgt videre til en kirgisisk mellemhandler for kun 80 USD (knap 500 kroner). Normalt får de lokale falkefængere cirka 200 USD (1.200 kroner) for en indfanget slagfalk. Mellemhandlerne tjener langt større beløb.

Slagfalken er nu rødlistet og globalt truet på grund af den ukontrollerede fangst af falke til det lukrative internationale marked. Ifølge BirdLife International er verdensbestanden af slagfalk gået tilbage fra mellem 8.500 og 12.000 par i 1990 til mellem 3.600 og 4.400 par i 2003, en tilbagegang på mellem 48 og 70 procent. 

Den danske sammenhæng

Falketyve og smuglere har kronede dage i det tidligere Sovjetunionen, hvor det åbenbart er lettere at slippe af sted med faunakriminalitet i forhold til mere kontrollerede samfund som de nordiske lande, Island, Grønland og Nordamerika. Men spørgsmålet er så, om den internationale rovdrift på de store falke overhovedet har sammenhæng med situationen her i Danmark, hvor det i øjeblikket diskuteres, om det skal gøre lovligt at drive falkejagt.

Skov og Naturstyrelsen (nu Naturstyrelsen, red.) kontrollerer oprindelsen af de danske rovfugle i fangenskab ved at tage DNA-prøver. Styrelsen oplyste til Fugle og Natur i december 2006, at der blev foretaget omkring 10 DNA-test om året, det vil sige omkring 3-4 unger og 3-4 forældrepar. Desuden har styrelsen besluttet, at der foretages mindst et uanmeldt kontrolbesøg om året hos en af landets rovfugleholdere. I 2006 blev der foretaget to uanmeldte besøg. Dette kan sammenholdes med, at der er 38 registrerede rovfugleholdere herhjemme med omkring 400 fugle i fangenskab.

Vigtigt at fastholde forbud

Dansk Ornitologisk Forenings (tidligere, red.) formand Christian Hjorth mener, at kontrollen med de danske rovfugleholdere bør strammes op.

Men hvad der endnu vigtigere, så bør Danmark gå foran i en international indsats mod den omfattende faunakriminalitet, der truer verdens rovfuglebestande. Danske politikere bryster sig gerne af, at vi er et foregangsland på miljøområdet. Derfor ville det være oplagt, hvis danske politikere tog denne her sag op i internationale sammenhænge, for eksempel i EU, siger Christian Hjorth.

Det er samtidigt indlysende, at Danmark ville miste enhver troværdighed, hvis vi samtidig lukkede op for jagt på rovfugle herhjemme. Det ville være et helt forkert naturpolitisk signal i en situation, hvor falkonersporten truer verdens frie rovfugle. Derfor må politikere være deres internationale ansvar bevidst og fastholde det danske forbud mod falkejagt. 

Denne artikel blev oprindeligt bragt i DOF's medlemsblad Fugle og Natur i februar 2007.