Flere hvide storke tæt på Danmark

De hvide storke klarer sig godt i den nordvestlige del af Tyskland. Ynglebestanden er stigende i delstaterne Hessen, Niedersachsen og Schleswig-Holstein, hvilket holder liv i håbet om en genoplivning af den danske storkebestand.

En opgørelse fra DOF's tyske søsterorganisation, NABU, viser, at antallet af ynglepar i hele Tyskland steg fra cirka 4.900 par i 2011 til omkring 5.000 par i 2012. Tallet dækker over, at antallet af ynglepar falder eller er konstant i kerneområdet i Østtyskland med omkring 3.100 par, mens bestanden går langsomt, men støt frem i nordvest op mod Jylland.

Fem flyvefærdige unger i en storkerede ved Oder-floden i Tyskland. Foto: Ole Friis Larsen.

NABU's storkeekspert, Kai-Michael Thomsen, siger til foreningens blad 'Naturschutz heute', at fremgangen for hvid stork i Vesttyskland især skyldes, at de vesttyske storke i stadig stigende antal ikke længere trækker til Afrika for at overvintre, men bliver i Spanien og Portugal, hvor de kan finde masser af mad i rismarker og på lossepladser.

Strategien med at trække kortere og blive i Europa mindsker risikoen for at bukke under på trækket eller på vinterlokaliteter med større konkurrence om føden.

Selv om der i år var flere ynglepar end tidligere set i Vesttyskland, kom der alligevel færre unger på vingerne. Mange unger bukkede under af mangel på føde i det tidlige forår, som var usædvanligt tørt, eller de omkom i rederne, da juli druknede i regn.

Tørken og senere regnen medførte, at der i gennemsnit kun kom 1,3 unger på vingerne fra hver rede i Schleswig-Holstein, mens det gik bedre i storkerederne længere mod syd. Her klarede parrene i gennemsnit at få 2,1 unge på vingerne.

Genlæs artiklen Håb for et godt storkeår.