Flere underarter af lille tårnfalk?

Den italienske feltornitolog Andrea Corso har kigget kritisk på lille tårnfalk i Europa og Asien og fundet markante farvevariationer hos arten. Han efterlyser en opdeling i underarter – eller i hvert fald bedre beskrivelser i felthåndbøgerne.

Lille  Tårnfalk (Falco naumanni) bliver anset for en monotypisk art, altså en art uden underarter i hele sit udbredelsesområde fra Den Iberiske Halvø i vest til Kina i øst, men det sætter den italienske specialist i feltbestemmelse af rovfugle, Andrea Corso, nu spørgsmålstegn ved.

Andrea Corso fra Catania på Sicilien kiggede som stor dreng på rovfugletræk ved Messinastrædet, som han anser for en overset perle blandt feltornitologer og et af Europas vigtigste træksteder for rovfugle. Siden har han studeret rovfugle over store dele af Europa og Asien.

Lille tårnfalk. Foto: John Larsen.

På en rejse til Kasakhstan undrede han sig over, at især hanner af lille tårnfalk så markant anderledes ud der, end han var vant til i Europa. Siden har han studeret skindlagte fugle – og opdaget, at man faktisk tidligere har regnet med en østlig underart af lille tårnfalk.

Den engelske biolog Robert Swinhoe, som var født i Indien og beskrev mange af Asiens fuglearter i midten af 1800-tallet, undrede sig nemlig også over, at lille tårnfalk i den del af verden så anderledes ud end i Europa. Han gav den østlige version det videnskabelige navn pekinensis. Efterhånden er den opdagelse bare endt i glemmebogen.

Andrea Corso har på sine rejser set, at det karakteristiske blågrå bånd på hannernes vingeoversider bliver stadigt større og mørkere, jo længere man rejser mod øst. I Spanien kan båndet være så smalt, at det ofte kan være svært overhovedet at set det i felten, måske ses det endda blot som grå spidser på de lange armdækfjer, og længst mod øst i Asien er båndet så udbredt, at alle armens dækfjer er mørkt blygrå og viser sig som et tydeligt felt på oversiden af vingerne. For hunnerne gælder, at de bliver mørkere og dybere i farverne, når man rejser mod øst.

Andrea Corso har skrevet en foreløbig redegørelse for sine iagttagelser i webmagasinet Birding Frontiers. Du kan læse hans artikel på engelsk her:

http://birdingfrontiers.com/2013/02/12/taxonomical-notes-lesser-kestrel-is-really-monotypic/

Den sicilianske feltornitolog argumenterer for, at man bør undersøge, om lille tårnfalk skal opdeles i to underarter – en østlig og en vestlig – med nogle blandede former imellem, som det ofte ses mellem underarter.

Andrea Corso efterlyser i sin redegørelse en genetisk undersøgelse, men som en sand feltornitolog vil han også stille sig tilfreds med at få farvevariationen anerkendt af dem, der skriver håndbøgerne om rovfuglebestemmelse. Så får feltfolket i det mindste kendskab til, at lille tårnfalk ser vidt forskellig ud i Spanien og Kina.