Forfatter/redaktør søges til Gilbjerg Fuglestation

Til udarbejdelse af en rapport over fugletrækket ved Gilbjerg i perioden 1994 til 2012 søges en forfatter/redaktør.

Til udarbejdelse af en rapport over fugletrækket ved Gilbjerg i perioden 1994 til 2012 søges en forfatter/redaktør, der i samarbejde med en gruppe frivillige vil påtage sig at udarbejde rapporten fra start til slut.

Næsten alle data er indtastet på DOFbasen, hvorfra det er nemt at udtrække dem. Tanken er, at rapporten skal ligne tilsvarende rapporter fra Blåvand og Christiansø.

Ansøgeren bestemmer selv, hvordan arbejdet gribes an og kan spænde fra at lave arbejdet selv til at involvere en gruppe af frivillige databearbejdere, forfattere og evt. en redaktionsgruppe.

Arbejdet honoreres efter nærmere aftale og udbetales, når rapporten ligger færdigtrykt.

Trykningen finansieres af DOF København efter færdigt layout udført af forfatteren/redaktøren.

Interesserede bedes henvende sig til DOF København, v/Alex Rosendal. Mail: alex.rosendal@mail.tele.dk

Gilbjerg Fuglestation

Foto: Arne Volf