Fugle hjælper gerne til på kaffeplantager

Kaffe er en af de mest udbredte afgrøder i verden og har været det i mange år. I både Costa Rica og Puerto Rico har studier nu vist, at fuglene i området gerne hjælper farmere på kaffeplantager med at holde antallet af insekter nede, hvis dele af den naturlige vegetation får lov at blive.

En af de største trusler mod kaffeplantagerne i Costa Rica er en borebille, der graver sig ind i kaffebønnerne og æder dem indefra. Borebillen er så effektiv, at den har reduceret kaffefarmeres udbytte på nogle af plantagerne på Hawaii med 50-75 % på blot to år!

På kaffeplantager i Costa Rica, hvor dele af regnskoven har fået lov at stå urørt tilbage, har det vist sig, at diversiteten og antallet af fugle i plantagen er større end på plantager helt uden skov eller anden naturlig bevoksning.

Fuglene på plantagerne lever hovedsageligt af borebillen og er derved med til at mindske den alvorligste pestplage på kaffeplantagerne.

Et hold forskere fra Stanford Universitet fandt frem til dette ved at indsamle afføring fra fuglene. Afføringsprøverne blev sammenlignet med afføring fra fugle i kaffeplantager uden regnskovsdele og viste, at de fem fuglearter, der spiste flest borebiller, foretrak kaffeplantager med regnskov.

Borebillernes største fjende var gul sanger.

Her ses en gul sanger (American Yellow Warbler). Denne art hjælper med at holde insekterne nede i kaffeplantagerne på Costa Rica. Foto: Jens Søgaard.

I Puerto Rico har en anden undersøgelse vist, at de overskyggede kaffeplantager, hvor de naturlige træer er blevet bevaret, indeholdt langt flere fugle og dyrearter end andre plantager. Fuglene i kaffeplantagerne i Puerto Rico spiser en mideart, der ligesom borebillen skader kaffebønnerne og forringer plantageejernes indkomst.

Når fuglene spiser størstedelen af miderne, behøver kaffefarmerne ikke bruge så mange pesticider og skader således miljøet mindre.

Ved at lade den naturlige vegetation stå fås overskyggede kaffeplantager, der giver bedre forhold for bl.a. fugle, der igen kan hjælpe farmerne med at holde skadelige insekter nede. At lade den naturlige vegetation stå i plantager er således både en fordel for naturen og farmene.

Er det relevant for Danmark?

Måske gør noget lignende sig gældende for danske afgrøder som for eksempel frugtplantager eller majs.

Hvis det er tilfældet, vil man blot ved at lade lidt naturlig bevoksning være tilbage kunne lokke flere insektædende fugle til. Det vil resultere i færre insekter, hvorfor vi i langt højere grad ville kunne gå over til et økovenligt landbrug og undgå at bruge en del af de pesticider og sprøjtemidler, vi i dag anvender til skade for naturen.

Der kunne med fordel forskes mere i dette emne, og forhåbentligt vil flere tage metoden til sig i fremtiden, hvis det viser sig at være nyttigt i Danmark også.

Litteratur

Borkhataria, R., Collazo, J. & Groom, M.: Additive effects of vertebrate predators on insects in a Puerto Rican coffee plantation. Ecological Applications, 16(2), 2206, pp. 696-703.

Daniel S. Karp, Chase D. Mendenhall, Randi Figueroa Sandí, Nicolas Chaumont, Paul R. Ehrlich, Elizabeth A. Hadly, Gretchen C. Daily: Forest bolsters bird abundance, pest control and coffee yield. Ecology Letters, 2013; DOI: 10.1111/ele.12173.

 

Kommentarer

Fuglene hjælper kaffeplantagerne - og nu hjælper nogle af kaffeplantagerne også fuglene. I stil med mærker som 'Fair trade' og diverse økologimærker findes der nu et fuglevenligt mærke, som garanterer, at kaffen kommer fra en fuglevenlig plantage. Læs mere her: The Bird Friendly Brand.