Giv din underskrift for Europas fugle og natur | Pandion

Giv din underskrift for Europas fugle og natur

Nu kan du være med til at protestere imod, at EU vil ændre i de love, som BirdLife Europe mener, beskytter EU’s natur effektivt. Flere end 100.000 har allerede protesteret i stor kampagne i Europa.

EU’s natur og fugle har brug for din støtte. Hjælp med din underskrift her.

Flere end 90 NGO’er i hele Europa, også DOF, opfordrer sine medlemmer til at skrive under og dermed deltage i en fælles protest på internettet for at få EU til at droppe at ændre i EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, love, som BirdLife Europe mener beskytter naturen godt i Europa, og ikke skal ændres.

Men EU vil evaluere lovgivningen, og det kan true naturbeskyttelsen i Europa, mener BirdLife Europe, som DOF er medlem af.

Det er meget vigtigt, at vi fastholder den naturbeskyttelse, der ligger i fugle- og habitatdirektiverne. I de seneste årtier har EU’s naturdirektiver været afgørende for linjen i den danske naturbeskyttelse. Hvis de svækkes vil det uvægerligt medføre store naturødelæggelser over hele Europa, siger Egon Østergaard, formand for DOF.

Han opfordrer alle til at skrive under på protesten for at redde de love, som EU vil ændre.

Skriv under her med dit navn og email-adresse her.

Flere end 100.000 har allerede protesteret i den store kampagne.

BirdLife Europe vil bruge det høje antal underskrifter til at påvirke EU’s politikere. For eksempel mødes BirdLife Eruope med vicepræsident Timmerman og konfronterer ham de mange protester.

FAKTA: Hvad er truslen ifølge BirdLife

Europas lovgivning, der skal beskytte natur og fugle, hedder Fugle- og habitatdirektivet. Disse love er nogle af de stærkeste love i verden til at beskytte dyr, planter og deres levesteder mod at forsvinde.

Takket være disse love har Europa nu verdens største netværk af beskyttede naturområder, de såkaldte Natura 2000-områder. De dækker mere end en femtedel af Europas landområder og 4 procent af Europas havområder.

EU-kommissionen har besluttet at evaluere lovgivningen helt til bunds for at afgøre, om de beskytter naturen effektivt.

Det sker på en måde, som BirdLife Europe mener, er klart fjendtlig mod naturbevarelse.

Internet-aktionen indsamler borgernes protester frem til 24. juli 2015 og er den eneste måde, EU-borgerne kan vise deres mening.

Find mere om protesterne hos BirdLife Europe 

DOF er dansk partner i BirdLife International, et globalt netværk af fugle- og naturbeskyttelsesorganisationer. DOF's arbejde er derfor som BirdLife’s fokuseret på at redde fuglearter, beskytte deres lokaliteter, bevare levesteder og skabe gode levevilkår for mennesker.

I dag er der omkring 13.900 par i Europa, men vandrefalken er stadig truet af ulovlig forfølgelse og har behov for konstant beskyttelse. Foto: John Larsen

Fakta

Vandrefalken er det hurtigste medlem af dyreverden og kan nå op på mere end 320 kilometer i timen, når den dykker efter bytte. I 1960’erne og 1970’erne faldt bestanden kraftigt på grund af pesticider. Men som følge af et forbud mod disse kemikalier og med fredning, er bestanden kommet på fode igen. I dag er der omkring 13.900 par i Europa, men vandrefalken er stadig truet af ulovlig forfølgelse og har behov for konstant beskyttelse.

Kilde: BirdLife Europe