Godt nyt for havfugleentusiaster

På et af landets bedste steder for havfugletræk, Roshage ved Hanstholm, har to lokale ornitologer, i samarbejde med Hanstholm Havn, sørget for at der nu er opført en mur af betonelementer, der skaber permanent læ på havobsen. Havfuglemuren.

De to ornitologer er John Kyed og Jens Jørgen Andersen, der begge er kendte ansigter i den feltornitologiske verden, og som begge er bosiddende i Hanstholm.

Hanstholm Havn er i gang med at udvide og ombygge havnen. Det har stået på gennem en del år og betød bl.a. at et lille hus, der tjente som læ for ornitologer tidligere, blev fjernet. Desuden blev en vold af sten og grus opført således at oversigtsforhold blev forringet. Gennem flere år har havfugleentusiaster været nødt til at sidde i læ af egne biler, eller at stå i læ bag lastbiltrailere som ofte har været parkeret på stedet.

Med andre ord. Ikke optimalt. Også fordi, at man flere gange har oplevet at ens mulighed for læ simpelthen pludselig kørte væk derfra…

Derfor valgte de to ornitologer at sende en forespørgsel til selskabet Port of Hanstholm om opførsel af en mur der kunne give læ, både til gavn for ornitologer og for andre interesserede, f.eks. fotografer, når vejrliget viser tænder. Forespørgslen blev sendt den 2. december 2018.

Der kom en imødekommende og positiv tilbagemelding om, at Port of Hanstholm gerne ville se John og Jens Jørgen til et dialogmøde. De fremviste data fra bl.a. Dofbasen, for et halvår, der viste hvor mange fugle og forskellige ornitologer der kom forbi. Det kunne desuden dokumenteres at mange af de gæstende ornitologer kom langvejs fra. For at kigge på havfugle.

Det blev tydeliggjort at Roshage var at betragte som en af Danmarks bedste havfuglelokaliteter, at efterårsstorme var en begivenhed i den feltornitologiske verden, samt at rigtigt mange vælger at tage til Roshage for at opleve havfuglene.

Den 4. januar 2019 var Jens Jørgen og John på ny til møde. Denne gang med Havnechefen, Teknikchefen og en Personlig Assistent fra Port of Hanstholm. De gav udtryk for at de var meget overraskede over det store fugletræk der kan opleves ved Roshage, og at det var så godt besøgt af ornitologer. Da den ønskede placering for opførelsen af en læmur p.t. ikke er berørt af havneudvidelsen, ville Port of Hanstholm, gerne stille det ønskede sted til rådighed og endda stå for opførelsen af læmuren!  Eneste forbehold var, at hvis der, på et tidspunkt, kommer ændrede planer for stedet, må læmuren nedtages igen.

Havfuglemuren ved Roshage. Muren er 6 meter lang og 2,20 meter høj. Oversigtsforholdene er optimale, da man sidder højt, og fordi man kan kigge langs kysten såvel mod øst som mod vest. Foto: Jens Jørgen Andersen

Placeringen er den bedst tænkelige, da man sidder højt og kan kigge lang kysten mod øst og følge fuglene langt mod havnen, når de har passeret Roshagemolen. Der vil blive fyldt sand op ad muren på vestsiden hvor hjelme vil blive plantet således at muren falder mere naturligt sammen med området.

Takket være lokale ildsjæle og initiativ har vi feltornitologer nu fået en optimal mulighed for at opleve havfugletrækket forbi Roshage. Selskabet Port of Hanstholm fortjener en stor tak for lydhørheden, samarbejdet samt ikke mindst opførelsen af læmuren, Havfuglemuren, ved Roshage.

Havfugletrækket forbi Roshage opleves bedst i vindretninger mellem vest og nordvest. Hav det i tankerne, hvis der i den kommende tid og gennem efteråret meldes om kuling eller storme fra de vindretninger. Allerede i juni kan det være godt, sommetider med pæne antal af almindelige skråper…

Læs f.eks. også denne artikel om nogle af de havfugleoplvelser man kan få ved Roshage.