Guide til bestemmelse af tajgapiber og skovpiber ud fra stemmeoptagelser

På de kommende småfuglelusk bør man have optageudstyret i mobiltelefonen eller i kameraet klar. Vores elektroniske hjælpemidler giver nye muligheder udi identifikation af tajgapiber. Klik på linket og læs en spændende artikel om emnet.

Tajgapiber er truffet i Danmark 11 gange (12 fugle). Den er til gengæld ikke set siden 2014 herhjemme, men netop det år var exceptionelt godt, idet der blev fundet hele 5 fugle i perioden 25. september til 14. oktober. Blandt andet sås to fugle sammen i Ho ved Blåvand den 26. september.

Tajgapiber, Ho by og sommerhusområde den 26. september 2014. Foto: Henrik Böhmer.

Flere og flere danske feltornitologer har fået bedre styr på trækkaldet. Det minder meget om skovpibers trækkald, men er knap så groft, er lidt kortere og lysere i tonen. En del har efterhånden prøvet at have overtrækkende "skovpibere" sent på året, hvor kaldet har lydt lysere, og derfor nok har været tajgapibere i flere af tilfældende.

Kim Fischer var skarp den 5. oktober 2014. Han hørte et lyst skovpiberkald, tænkte mulig tajgapiber, fandt fuglen og tog fotos. Det viste sig at blive en god dokumentation af en trækkende tajgapiber.

Tajgapiber, Hønen, Sønderho den 5. oktober 2014. Foto: Kim Fischer.

Vores muligheder for at dokumentere sjældne fugle er i det hele taget blevet bedre i forhold til tidligere. Hurtige kameraer, præcis autofokusering, videofunktioner, gode kameraer i mobiltelefonerne, adaptere til teleskoper mm.

Tyske Ralph Martin har i denne spændende artikel redegjort for afgørende forskelle i kaldet og dermed også i sonagrammerne over tajgapibers og skovpibers kald. Han har således fået godkendt et fund af tajgapiber hørt på øen Sylt i den tyske de af Vadehavet alene baseret på en stemmeoptagelse med afgørende sonagram!

Det betyder spændende perspektiver. Vi render efterhånden alle rundt med gode mobiltelefoner eller gode kameraer med optagemuligheder. Man kunne nemt forestille sig en observation af en mistænkt tajgapiber, der kun byder på dårlige indtryk uden sikre artskarakterer, men hvor stemmen høres ofte. En god optagelse af stemmen vil kunne verificere, at der vitterligt er tale om en tajgapiber og dermed "redde" observationen. Man kunne også forestille sig, at man på et træksted hører en sen "skovpiber" langt væk. Her bør man hive mobiltelefonen eller kameraet frem, tænde videofunktionen og håbe på at kunne optage nogle af de efterfølgende kald.

Det kunne være den sikre vej til en ny dansk forekomst af tajgapiber, og jeg kan kun opfordre til at have de elektroniske hjælpemidler klar på de kommende efterårs-småfugle lusk. Klik på linket ovenfor, læs den spændende artikel og bliv inspireret.

For en god ordens skyld kan man her tjekke tajgapibers kald og skovpibers kald

Tak til Michael Fink for links til artikel.