Håb for et godt storkeår

Der er i år udsigt til to storkepar med yngel i Danmark. På Sjælland har storkeparret i Gundsølille, som er dannet af to skånske projektstorke, allerede unger, og i Sønderjylland er et nyt storkepar netop begyndt at ruge.

Omkring 1. november 2011 dukkede en skånsk hanstork op i Sønderjylland og overvintrede i området omkring Smedager. DOF's Storkegruppe og foreningen storkene.dk medvirkede i den forbindelse til, at en storkerede blev opsat.

Hvid stork leder efter føde i et gult hav af mælkebøtter. Smedager, maj 2012. Foto: Hans Skov.

Sidst i april 2012 dukkede to fremmede storke så op i Smedager. Den ene fik lov til at slutte sig til hanstorken på reden, og dette storkepar har nu lagt æg. Hunstorken er en stork af vild oprindelse og er ikke ringmærket.

Der lægges op til parring hos det nyetablerede storkepar i Sønderjylland. Smedager, maj 2012. Foto: Hans Skov.

Syd for grænsen

I storkelandsbyen Bergenhusen i Sydslesvig er der i år storke på hele 22 reder, hvoraf de to dog kun huser enlige storke. Sidste år var der kun 17 storkepar, og årets 20 par udgør det højeste antal storke i byen i mere end 30 år. I Hollingstedt nord for Bergenhusen er der i år 4 par storke mod normalt 3 par. Fremgangen i de to storkekolonier er tegn på et godt storkeår.