Hesselø - Halsnæs' Chrø?

Gruppen på vej. Foto: Søren Haaning Nielsen.

En gruppe feltornitologer foretog igår mandag en tur til Hesselø. Dagens observationer er lagt på DOFbasen, og afslører at de så mange spændende fugle derude. Således lundsanger, flodsanger, 3-4 lille fluesnapper, 10 karmindompapper, sortstrubet bynkefugl og flere vendehalse!

Har Halsnæs fundet sin Christiansø?

I al fald skrev gruppen birderhistorie, idet den første birdalarm i historien fra øen blev en realitet. Desuden bidrog de til Atlas-projektet, fra et ellers uopnåeligt kvadrat, da samlede samlede oplysning en række af ynglefuglene, bl.a. tejster og sildemåger. 

Gruppen havde på forhånd sikret sig, at alle regler omkring adgang og færdsel på øen blev overholdt. Disse var nøje undersøgt via Naturstyrelsen og Halsnæs Kommune.

Hesselø. Foto: Søren Haaning Nielsen.