Hjælp med at kortlægge Danmarks røde glenter

Dansk Ornitologisk Forening er i forbindelse med Projekt Fokuseret Fugleforvaltning i gang med at kortlægge den røde glentes yngleforekomst i Danmark. I den forbindelse vil vi opfordre alle, der har set røde glenter, til at indtaste det DOFbasen og på den måde hjælpe med at beskytte denne globalt truede art.

DOF har brug for hjælp til at kortlægge ynglepar af rød glente i denne sæson. Foto: John Larsen.

Vi er interesseret i så detaljerede oplysninger om glenternes adfærd som muligt for at lokalisere alle ynglepar. Læs derfor følgende tekst, hentet fra moniteringsvejledningen for rød glente, som kan være en hjælp, når man skal vurdere, om der er tale om ynglefugle:

Monitering af rød glente sker ved eftersøgning af redelokaliteter i potentielle yngleområder. Eftersøgningen sker bedst ved, at observatøren overskuer de potentielle yngleområder fra en række højtliggende punkter i landskabet. Det bedste tidspunkt at eftersøge ynglepar er i perioden fra ca. 25. marts til 15. april, da fuglene i denne periode er mest tydelige i landskabet. Hunnen opholder sig enten ved reden eller ses flyvende i yngleområdet med hannen, og det er almindeligt, at de sammen strejfer rundt i dagtimerne på jagt. Hannen kan ligeledes ses bringe bytte til hunnen. Det er endvidere i denne periode, at hannen kan ses over skoven, stående stille i luften som en drage (heraf det engelske navn for glente: Kite, som også betyder drage).

Hvis man ser de to fugle kredse over skoven, vil hunnen normalt være størst og oftest kredse under hannen. Parringer kan i denne tid iagttages mange gange dagligt, og fuglene vil som oftest overnatte sammen nær det foretrukne redested. Derfor kan man med fordel undersøge potentielle lokaliteter morgen og aften. I denne periode høres i øvrigt det høje, spæde to-tonede skrig, som er karakteristisk for arten. Observatøren bør være opmærksom på, at et område kan være besat af flere fugle, hvorfor der bør kigges grundigt på fuglene. Hvis en eller flere af områdets glenter eksempelvis har et karakteristisk fældningsmønster (der typiske vil være fældning af enkelte hånd- eller armsvingfjer), bør dette noteres. Det er vigtigt for at kunne individbestemme fuglene, så "fremmede" glenter kan adskilles fra det aktuelle ynglepar.

Kommentarer

Den 4. juni ved 15-tiden svævede en rød glente mod vest over Lisbjerg, Aarhus N. Det så ud som om den afsøgte området. Vi så den sandsynligvis også et par uger tidligere, men den var ikke så tæt på, og lyset var ikke så godt.

2. januar observerede jeg en rød glente ved Nørre Hvalsø - i retning mod Tadre Mølle.

Men det er jo et godt stykke tid siden!

Jeg har et sandsynligt ynglepar af rød glente bosat et sted i omegnen af min bolig ca. 3 km nord for Dybvad. De har i det tidlige forår fløjet sammen og vist yngleadfærd. Ser dem næsten hver dag i øjeblikket, men sjældent sammen.

Jeres observationer af rød glente er givet videre til Jørn. Husk også gerne at taste dem ind i DOFbasen (www.dofbasen.dk). Med venlig hilsen Iben, redaktør.

Et par røde glenter observeret nær Brønsholm/Nivå dalen d. 1. maj, 2012. Lignede et par på jagt, ikke træk. De fløj meget lavt over markerne.

Har tidligere i april set enkelt individer i området, men ikke 2 sammen før nu.

Jungshoved: I april måned har vi 3 gange set 2 røde glenter over Maderne og Præstø Fjord.
Venlig hilsen Ole og Karin

Fouragerende Rød Glente observeret på marker ved Isterødvejen kort efter afkørsel fra Helsingør motorvejen i Hørsholm d. 26. april klokken 15

Med venlig hilsen

Claus Petersen

Den 18. april observerede jeg en rød glente, flyvende over en mark tæt ved vejen som går uden om Assens. Dette Assens ligger midtvejs mellem Hadsund og Mariager, tæt på Mariager fjord. Det var i fuld solskin, jeg stoppede bilen og sprang ud. Det er flere år siden jeg sidst så rød glente ved fjorden.

Påskelørdag observerede jeg en rød glente, da vi kørte på motorvejen lige syd for Vejle fjord broen, den var ikke så stor!