Imponerende ny aldersrekord for broget fluesnapper

Engelske ringmærkere fra British Trust for Ornithology (BTO) fangede i maj 2012 en broget fluesnapper, som viste sig at være ringmærket som unge ikke mindre end 16 år tidligere i en redekasse nær fuglens nuværende yngleplads ved Lake Vyrnwy i Wales.

Fundet er særdeles bemærkelsesværdigt, idet den tidligere britiske aldersrekord for broget fluesnapper ifølge BTO var på ni år og syv dage. Dansk Trækfugleatlas (http://www.zmuc.dk/ringatlas/) fortæller ligeledes, at den ældste broget fluesnapper ringmærket i Danmark kun blev seks år og elleve måneder gammel, inden den blev dræbt af en kat i Sverige.

Broget fluesnapper ved Damongo Dam i Ghana, som udgør et af artens overvintringsområder. Billedet er taget under DOF's feltarbejde i januar 2012. Foto: Ole Amstrup.

Broget fluesnapper yngler i det nordlige Europa og overvintrer i Vestafrika syd for Sahara; blandt andet i Ghana, hvor DOF de seneste år har arbejdet med europæiske trækfugle i overvintringsområdet. Arten er kendt for at være trofast mod sine ynglepladser i det nordlige Europa, og DOF’s ringmærkning i Ghana har også vist, at de vender tilbage til samme overvintringsområde år efter år.

Det vil altså sige, at den 16 år gamle fluesnapperhun har foretaget rejsen mellem Wales og Vestafrika ikke mindre end 32 gange. I samme periode har hun formodentlig ynglet og opfostret unger i Wales hver sommer; en absolut imponerende præstation af så lille en fugl. 

Læs artiklen om det britiske fund her: Birdwatch News 

Læs mere om broget fluesnapper her: DOF's artssider