Indsats for endemisk lappedykker giver positive resultater

I januar lancerede BirdLife Internationals argentinske partner, Aves Argentina, et nyt initiativ for at bevare den endemiske hættelappedykker. Initiativet startede som en appel på nettet og byggede blandt andet på tidligere modtaget støtte fra Aage V. Jensens Fonde. Indsatsen er en del af Birdlife Preventing Extinctions-programmet, og efter mindre end et halvt år er bevaringsindsatsen nu begyndt at bære frugt.

Hættelappedykkeren (Hooded Grebe) er en endemisk ynglefugl i Santa Cruz-provinsen i det sydlige Argentina. Arten blev først opdaget og beskrevet i 1974, men er nu så truet, at den er rødlistet som kritisk truet på IUCN’s globale liste.

Hættelappedykkeren er en endemisk ynglefugl i Santa Cruz-provinsen i det sydlige Argentina. Arten blev først opdaget og beskrevet i 1974, men er nu så truet, at den er rødlistet som kritisk truet på IUCN’s globale liste. Foto: S. Imberti.

Undersøgelser har vist, at truslerne mod hættelappedykkeren er mange og inkluderer en øget bestand af tangmåge (Kelp Gull), der plyndrer artens reder, amerikansk mink, som jager de voksne fugle, konkurrence med regnbueørreden om føde, tab af ynglepladser på grund af erosion og bundfældning, samt stærke vinde, der river lappedykkernes reder løs, så de driver bort fra deres udgangspunkt.

For at tage hånd om de presserende trusler igangsatte BirdLifes argentinske partnerorganisation Aves Argentina og den lokale naturorganisation Ambiente Sur i begyndelsen af 2012 en række pioneraktiviteter for at bevare hættelappedykkeren.

Overvågning af ynglepladserne

Gennem de to organisationers hårde arbejde lykkedes det at få et undersøgelseshold helt tæt på fuglenes ynglepladser. Undersøgelsesholdet besøgte 180 søer i det vestlige Santa Cruz – et område på omtrent 20.000 kvadratkilometer. I alt var 13 biologer og ornitologer involveret i feltarbejdet, som har tilvejebragt vigtig information om hættelappedykkerens biologi og om de faktorer, som påvirker dens reproduktion.

Hættelappedykkerens hjemsted; de store plateauer i Santa Cruz-provinsen, Argentina. Foto: Andrea Pigazzi.

Forskningsholdets første opgave var at vurdere bestandsstørrelsen på de kendte ynglepladser og undersøge forekomsten på mulige ynglelokaliteter. Selvom flere hidtil ukendte kolonier blev opdaget, måtte holdet bekræfte hættelappedykkerens kritiske status. I alt blev 265 ynglepar fundet, hvoraf kun 64 havde ynglesucces.

Sidste år blev en af de største kolonier af hættelappedykker i El Cervecero Lagunen på Buenos Aires-højsletten ødelagt, da mink slagtede mere end 30 voksne ynglefugle. Samtidig blev mere end 40 æg efterladt. I år har tre forskere overvåget fuglene i denne koloni gennem hele ynglesæsonen, således at der altid har været én person til stede til at overvåge udrugningen og den første tid af fuglenes liv.

Denne tilgang har gjort en stor forskel for yngleparrene, der således har været beskyttet fra den voksende bestand af tangmåger. Undersøgelsesholdet satte også fælder op til mink, men fangede ingen. Der blev dog fundet spor af mink i yngleområderne, hvilket tyder på, at holdets tilstedeværelse afholdt minkene fra at angribe ynglefuglene.

Som et resultat af holdets tiltag var ynglesuccesen betragteligt over normen, idet ungerne overlevede i 60 procent af rederne. Det er den højeste succesrate, der nogensinde er registreret for hættelappedykkeren.

Det lykkedes også holdet at mærke i alt ni fugle (seks voksne og tre juvenile), hvilket gjorde det muligt at overvåge dem og registrere deres overvintringssteder. Mærkningen viste sig med det samme at være en succes. Forskerne kan nu overvåge den enkelte fugls udvikling og adfærd og herigennem bidrage til en større forståelse af artens levevis og behov.  

Her ses en del af overvågningsholdet, som indsamler data i kolonien ved El Cervecero-lagunen, Argentina. Foto: Hernan Casañas.

Gennem sommeren arbejdede undersøgelsesholdet tæt sammen med lodsejere, lokale fødevareproducenter og de lokale myndigheder og informerede dem om den unikke hættelappedykker, hvis fremtid kan sikres med simple midler. Der har været en gradvis proces at opbygge den tillid, som skal sikre et sikkert fundament for den fremtidige beskyttelse af arten.  

For omkring to år siden præsenterede Aves Argentina og Ambiente Sur et forslag til den argentinske regering om at skabe en nationalpark på Buenos Aires-højsletten, hvor der er flere ynglekolonier af hættelappedykker. Nu ser det ud til, at et beskyttet område for arten kun er få måneder fra at være en realitet.

Udsætning af fisk bør stoppes

Regnbueørreden udgør som nævnt også en trussel for hættelappedykkeren, særligt i området syd for Buenos Aires-højsletten. Her har udsætningen af regnbueørred været så massiv, at det har reduceret hættelappedykkerens ynglesucces med mere end 98 procent i løbet af de seneste 25 år. Udover at regnbueørreden reducerer artens føderessourcer, forårsager den også en forandring i vandets klarhed, hvilket forhindrer væksten af planten vinagrilla, som er et uundværligt redemateriale for de vandfugle, der yngler i området. 

I løbet af sommeren har undersøgelsesholdet samlet betydelig information om indflydelsen af udsatte regnbueørreder i lagunerne i området. Informationerne vil forhåbentlig blive brugt af de lokale miljøteknikere og embedsmænd til at ændre lovgivningen, så den forhindrer yderligere udsætning. 

Endelig har holdet med støtte fra det argentinske turistsekretariat produceret en tosproget film om hættelappedykkeren, som har til formål at promovere den nationale og internationale bevaring af arten.

Fremtiden

Holdet håber at gentage den overvågning, som blev gennemført ved kolonien i El Cervecero Lagunen, på yderligere tre kolonier i 2013. Derudover ønsker man blandt andet at reducere antallet af udsatte regnbueørreder og restaurere søerne på Strobel-højsletten.

En hættelappedykker svømmer beskyttende rundt med sine to unger på ryggen. Disse unger er forhåbentlig med til at sikre artens overlevelse. Foto: Pablo Hernandez.

Det er også planlagt at etablere et satellitmærkningssystem, så det er muligt at overvåge fuglene under deres træk. På den måde kan man sikre en øget viden om artens ruter og overvintringssteder samt tydeliggøre de farer, som fuglene møder under trækket.

De planlagte tiltag kan dog kun gennemføres, hvis projektet får yderligere økonomisk støtte. Der er stadig meget, der skal gøres, hvis man ønsker at vende situationen for hættelappedykkeren. Planen er klar, og arbejdet er allerede påbegyndt med støtte fra blandt andet Aage V. Jensens Fonde. Yderligere økonomisk støtte er dog helt nødvendig, hvis projektet skal blive en succes på længere sigt.

Hættelappedykkerens støtteside kan ses her:  Save the Hooded Grebe

Virksomheder og privatpersoner har mulighed for at støtte hættelappedykkeren og andre truede arter som ”BirdLife Species Champions”. Læs mere om BirdLife Species Champions her: http://www.birdlife.org/extinction/champions.html eller send en mail til species.champions@birdlife.org for mere information.

Artiklen er oversat fra engelsk af Tina Møller, DOF. Den originale version kan læses her: BirdLife International News.

 

Kommentarer

Den argentinske regering har nu offentliggjort planer om at oprette en ny nationalpark - Patagonia National Park - som blandt andet skal sikre fremtiden for den sjældne hættelappedykker. Læs mere her.