Katastrofe lurer for de europæiske gribbe

Det smertestillende veterinærpræparat Diclofenac var tæt på at udslette flere arter af gribbe i Indien, inden myndighederne forbød anvendelsen af stoffet i 2006. I dag anvendes præparatet blandt andet i Spanien og Italien, hvor en stor del af de europæiske gribbe hører hjemme.

Med sin krogede positur og association med døden vinder gribben sjældent mange popularitetspoint i den brede befolkning.

Men de brogede ådselædere har en afgørende rolle i naturens beskidte oprydnings- og genbrugsarbejde, og inden længe kan de meget vel have brug for en beskyttende vinge at søge ly under.

Truslen mod gribbene hedder Diclofenac og anvendes blandt andet som gigtmiddel. Blandt kvægejere anvendes det til at dæmpe smerter og hævelser hos sygt eller svageligt kvæg.

Siden slutningen af 2013 er Diclofenac et lovligt og tilgængeligt veterinærpræparat i blandt andet Spanien og Italien – to lande, der til sammen huser størsteparten af Europas gribbe - på trods af de dystre erfaringer fra Indien.

Her ses en gåsegrib i luften over nationalparken Monfragüe i den centrale del af Spanien. Anvendelsen af det omdiskuterede medikament Diclofenac, som i 2013 blev tilladt at anvende i Europa, kan vise sig at blive katastrofalt for de sydeuropæiske gribbebestande. Foto: Albert Steen-Hansen.

Diclofenac optjente sig et blakket ry, da medicinen viste sig at bære en stor del af skylden for, at gribbebestande i Indien næsten blev udryddet i begyndelsen af dette årtusind.

I 1990’erne brugte landmænd i regionen præparatet til at behandle svageligt kvæg, og når kreaturerne gik af dage, blev medicinrester siddende i kadavrene.

Gribbene fortærede ådslerne og optog den – for dem – livsfarlige medicin, hvilket fik flere bestande til at styrtdykke til et lavpunkt på omkring én procent af deres oprindelige størrelse. En grib dør typisk inden for et par dage efter at have indtaget rester af Diclofenac.

Lignende katastrofer fandt sted i andre lande i regionen; Pakistan, Nepal og Bangladesh. Her gav eksperter også Diclofenac skylden for det enorme fald i bestandene.

I Pakistan overvågede forskere ifølge den engelske avis The Guardian landets største gribbekoloni i årene 2003 til 2008, altså både før og efter at et forbud mod medicinen trådte i kraft i 2006.

Observationerne viste et fald på 61 procent i bestanden i årene før forbuddet, og en stigning i bestanden på 55 procent i årene efter.

Europæisk indtog

Diclofenac har nu fået grønt lys til at gøre sit indtog på det europæiske marked, og i følge BirdLife International er stoffet allerede tilgængeligt i Spanien og Italien.

Det sker på trods af, at uskadelige produkter allerede er tilgængelige.

Ifølge BirdLife International fortæller eksperter fra Spanien og Storbritannien, at lovliggørelsen af det smertestillende præparat kan føre til massedød blandt de truede og miljømæssigt vigtige europæiske gribbe.

EU og medlemslandene er forpligtede til at værne om de europæiske gribbebestande som følge af EU's fuglebeskyttelsesdirektiv. EU-lovgivningen inden for veterinærmedicin kræver desuden, at miljømæssig skade undgås.

BirdLife International skriver, at et omgående forbud mod Diclofenac er nødvendigt for at beskytte de europæiske gribbe fra samme skæbne som deres asiatiske slægtninge. Læs mere her - og støt BirdLifes kampagne.

Et forbud vil samtidig sende et vitalt budskab til flere afrikanske lande om at stoppe anvendelsen af Diclofenac, som allerede påvirker de sårbare gribbebestande i Afrika.

I Indien ser man efter forbuddet mod Diclofenac nu tegn på, at antallet af gribbe igen er i fremgang.

Kommentarer

Lad os gribbe ind mens tid er!

Gribbe i Europa og Afrika forgiftes stadig i alt for stort omfang. Læs mere her: Vultures in Africa and Europe could face extinction within our lifetime eller støt BirdLife's 'Stop Vulture Poisoning NOW'-kampagne her.