Lomviekoloni i Diskobugten trues af ulovlig jagt

Polarlomvien er en almindelig ynglefugl i store dele af Grønland, hvor den yngler på meget stejle fuglefjelde direkte ud til havet. Kolonierne, der kan tælle tusinder af par, har ofte været beboet af polarlomvier i århundreder. Men nu er lomviekolonien Innaq (Ritenbenk) i Diskobugten ifølge forskere ved Grønlands Naturinstitut i fare for at uddø.

Forskerne Flemming Ravn Merkel og Aili Lage Labansen skriver på instituttets hjemmeside:

I 1980 var der omkring 4000 ynglepar i Innaq-kolonien ved Ritenbenk. I dag er der kun cirka 1050 ynglepar tilbage, der er ingen tegn på vækst, og kolonien må derfor betegnes som truet.

Ifølge internationale anbefalinger kan en truet bestand af polarlomvie på størrelse med Innaq-kolonien klare en høst på cirka 10 voksne fugle om året, uden at tilbagegangen øges. Så blot en enkelt ulovlig jagtepisode ved selve kolonien kan altså være nok til at fastholde den negative bestandsudvikling.

Fuglefjeldet Innaq, hvor en stor koloni af polarlomvie yngler. Grønland, juli 2012. Foto: Flemming Ravn Merkel.

Læs hele artiklen her: Innaq-kolonien i Diskobugten i fare for udryddelse.

Lomvier formerer sig langsomt og er som regel mindst 4-5 år gamle, når de yngler første gang. Lomvier bygger ikke reder, men lægger et enkelt æg direkte på ganske smalle klippehylder. På grund af polarlomviens langsomme reproduktion er arten særligt sårbar på ynglepladsen. Forstyrrelser, der medfører masseopflyvning kan f.eks. betyde, at æg eller unger falder ned fra redehylden og går tabt.

Polarlomvie er også særligt følsom overfor olieforurening, da den befinder sig på vandoverfladen en stor del af tiden.

Læs mere om polarlomvie.