Mød Dante - observatør på Skagen Fuglestation

Skagen Fuglestation har fået en observatør. Dante hedder han. Han er englænder og han er særdeles dygtig...

Dante Shepherd, ny observatør på Skagen Fuglestation. Foto: Skagen Fuglestation

Dante er 18 år og kommer fra London, England. Han har arbejdet på de britiske Spurn og Dungeness fuglestationer og i 2017 vandt han ”Martin Garner Young Birder of the Year” prisen. Han er særligt interesseret i identifikation af måger og i at slide flittigt i felten, for at finde så mange fugle og arter som muligt. Han fandt bl.a. Englands eneste schwarz’ løvsanger sidste efterår og i vinters fandt han bonapartemåge i hans lokale område i London. Han bruger en hel del tid på at tjekke måger, og senere i foråret vil han gerne holde et lille ID-foredrag i dette emne, som feltornitologer, der besøger Skagen i foråret, er meget velkomne til.

Han var frivillig på Skagen Fuglestation i en måned, sidste forår, og vil i år blive en hel sæson (fire måneder) i foråret. I Skagen vil du ofte kunne finde ham i felten, hvor han skal dække så stor en del af forårstrækket som muligt.

Følg med i Dantes og Skagen Fuglestations daglige observationer på DOFbasen.

I foråret vil fuglestationen på dofbasen meget gerne prøve udarbejde en daglig summering af alle rovfugleobservationerne i Skagenområdet. Til glæde for alle brugere af dofbasen og fuglekiggere i Skagen, er det målet at få lavet en aktuel opdatering på rovfugletrækket, dagligt. Vi har derfor rigtig meget brug for din hjælp når du besøger Skagen og ser på fugle. Så hjælp Dante og de øvrige på Fuglestationen ved at taste dine observationer ind samme dag efter denne guideline.

En Betaversion af DOFbasen er nu på gaden for Iphones, hvilket betyder at alle med en smartphone nu kan taste ind direkte i felten når du sidder og tæller, hvilket forbedre dine muligheder for at nå at få tastet ind samme dag.

Mød alle der er tilknyttet til feltarbejdet på Skagen Fuglestation her.