Millioner af sangfugle dræbes ved Middelhavet

Hvert år bliver flere hundrede millioner af sangfugle og større trækfugle dræbt på deres rejse fra Afrika til deres ynglepladser i det østlige Europa. Jægere og krybskytter på begge sider af Middelhavet i Albanien, Italien og Egypten dræber trækfugle i stor stil; både overflyvende og rastende fugle.

I årtusinder har fugle, der trækker nordpå, fourageret i de vådområder, søer og kystnære sletter, som findes langs Adriaterhavets kyst. Fuglene, der flyver fra Afrika via den østligste af Europas trækruter, bruger området til at hvile og tanke op i, inden turen går over de Dinariske Alper til ynglepladserne om foråret, og igen når de returnerer over Middelhavet om efteråret.

Før i tiden var fuglejagt i Albanien forbeholdt eliten, men nu kan det udføres af hvem som helst, der har et gevær - og det er ikke så få. Italien har nok de mest berygtede jægere og krybskytter, og her ses sangfuglefælder og høres skyderi det meste af året.

Det er en forfærdelig død, de mange småfugle går i møde, når de fanges på limpinde. Denne isfugl er blevet fanget på en limpind på Cypern. Foto: Hüseyin Yorganci.

Italienske jægere, der ikke har lov til at jage i Italien, tager på jagt i Albanien. De benytter ulovligt udstyr til at afspille fuglesang, og de skyder lige så mange fugle, som de har lyst til. Afspilning af fuglesang er katastrofalt effektivt til at tiltrække fugle. Albanske jægere har taget de italienske jagtmetoder til sig og har nu mp3-filer med ænder og andre fugle på deres mobiltelefoner og iPods. Albanien er et kæmpestort sort hul for trækfugle: Millioner af fugle flyver ind, og meget få kommer ud i live.

Egyptiske jægere fanger fugle, som andre fanger fisk i havet. Enorme net draperes over træer og buske, og fuglene, der kommer fra den nærliggende kyst for at søge ly, fanges i nettene, når de forsøger at finde en gren at hvile sig på. Fuglene får brækket vingen eller revet svingfjerene af og opbevares derefter i sække, så de er friske til senere slagtning på landets gourmetrestauranter. 

Egyptiske beduiner betragter sangfugle som for eksempel piroler som en kærkommen indkomstkilde. Fuglene lokkes til ved at lime en død han på en pind, hvorefter de skydes. Herefter sælges de til mellemmænd, der fryser dem og sælger dem videre til staterne i den Persiske Golf. En jæger kan skyde op til 50 piroler på bare én dag.

Jægere på Egyptens store søer er begyndt at bruge Bird Sound, der har højkvalitetsoptagelser af hundrede forskellige fuglelyde, og som er ulovligt at bruge til jagtformål i EU. Brugen af Bird Sound gør det for eksempel muligt for jægerne at fange hele flokke af ænder om natten.

De mange drab har store konsekvenser for arter, der i forvejen er truede. I Nordeuropa laver regeringerne bevaringsprojekter til mange millioner euro for fugle som for eksempel traner, storke og større rovfugle. I landene omkring Middelhavet skydes de samme fugle uden grund.

Fuglebestanden er i kraftig tilbagegang i hele Europa og slagtningen ved Middelhavet er en af årsagerne.

Læs mere om drabene her.

Kommentarer

Fugle og pattedyr i Albanien får en pause fra jægerne. Albaniens regering har netop vedtaget at indføre et toårigt forbud mod jagt: http://www.natureworldnews.com/articles/5878/20140204/albania-enforce-two-year-ban-hunting.htm.

En spændende og modig beslutning, som forhåbentlig vil gavne både den lokale fauna og de mange trækfugle, der hvert år passerer landet. Overvejer du en tur til Albanien, så er det måske nu, du skal gøre alvor af det. 

Sorry, linket er ikke til artiklen 'Emptying the Skies', men en også læsværdig reference til den.

For de interesserede kan jeg skaffe 'Emptying the Skies'

Samme forfatter skrev i 2010 'Emptying the Skies' om samme grusomme emne for 'The New Yorker". Læs artiklen her:

http://intothewoodsandelsewhere.blogspot.dk/2010/07/emptying-skies-by-jo...

Artiklen er nu filmatiseret og har netop haft premiere. Der er et link til en trailer her:

http://www.komitee.de/en/emptying-skies