Nedtælling mod Danmarks næste store fugletælling

Oprustningen på fuglefronten er i gang, og i 2013 er DOF klar med et pilotprojekt, der for alvor skal sende Atlas III af sted i foråret 2014. Der er brug for rundt regnet 1.000 fugletællere i felten. I løbet af fire år skal de kortlægge Danmarks bestande af ynglefugle fordelt på 2.163 kvadrater, hvert på 5 gange 5 kilometer. Alle afkroge af landet vil blive tjekket af frivillige fugletællere.

Resultaterne vil løbe hurtigere ind, end det har været tilfældet i tilsvarende undersøgelser, og flere fuglenyheder vil kunne fortælles i løbet af de fire år, hvor arbejdet i felten finder sted.

Sådan tegner nogle af de mange facetter sig i den næste store kortlægning af Danmarks fugle, Atlas III, som Dansk Ornitologisk Forening (DOF) er i fuld gang med at forberede, så de første elementer af det ambitiøse projekt kan sendes på vingerne i det fri i 2013.

Træning i afstandsbedømmelse i tåge er ingen let sag. Fra atlas-aktiviteterne på årsmødet i Nymindegab, marts 2012. Foto: Jørn D. Larsen.

De titusinder af brikker med data, der til sidst skal blive til et aktuelt billede af Danmarks fuglefauna, vil blive afleveret elektronisk. Atlas III vil blive et eksempel på det papirløse samfund ført ud i livet.

Al indrapportering vil finde sted på internettet enten via computer eller fra smartphone. DOF’s søsterorganisation British Trust for Ornithology (BTO) har netop afsluttet en atlas-undersøgelse af Storbritanniens ynglefugle, og BTO turde ikke tage springet ud i 100 procent elektronisk aflevering af data. Der var papir med i spillet. Men DOF tør godt uden papir, siger biolog Thomas Vikstrøm, der er DOF’s projektkoordinator.

Han påpeger, at den afsluttende afrapportering af resultaterne af Atlas III dog også vil ske i bogform. I foråret 2013 gennemføres et pilot-projekt, der skal afprøve et af de nye elementer i atlasundersøgelsen, nemlig de såkaldte TimeTælleTure. Caretakergrupperne i Lille Vildmose og Fiilsø har allerede høstet erfaringer med TimeTælleTurene, hvor alle fugle registreres i landskabelige bånd.

Formålet med TimeTælleTurene er at få både relative og absolutte bestandsestimater for almindelige arter af ynglefugle. Disse tællinger erstatter så at sige de punkttællinger, der blev udført i Fuglenes Danmark (Atlas II) for at fremskaffe relative bestandsestimater. Som et nyt element vil vi også gennemføre TimeTælleTure om vinteren. I kraft af disse tællinger vil vi få en mulighed for at give et billede af, hvordan fuglene fordeler sig i landskabet, siger Thomas Vikstrøm.

Nyt i Atlas III

Atlas III rummer adskillige nye elementer i forhold til Atlas II, der fandt sted i årene 1993-1996, og Atlas I, der gik over landet i årene 1971-1974 og var banebrydende i nationale undersøgelser af den danske naturs fauna og flora. Det er DOF’s fugleundersøgelser, som har dannet skole for atlasprojekter med blandt andet sommerfugle, fisk, pattedyr og svampe i hovedrollerne.

I Atlas III kan alle observatører rapportere fra ethvert kvadrat i landet. Det vil sige, at man ikke kun kan indtaste relevante observationer fra det kvadrat, man måtte få tildelt. Fra 1. marts 2014 vil man på DOFbasen kunne indtaste observationer i et særligt atlasmodul.

Selv om der nu er frie indtastningsmuligheder, skal der i Atlas III ligesom tidligere udpeges kvadratansvarlige, der sikrer og koordinerer, at kvadraterne bliver dækket godt nok. Interesse for kvadratansvar vil kunne tilkendegives via hjemmesiden fra oktober 2013 og fremover.

Tidsplan

Inden efteråret 2013 skal hver af DOF’s lokalafdelinger udpege 1-2 lokalkoordinatorer, der skal trække i atlastrådene. Det vil sige, at koordinatorerne skal være med til at hverve projektdeltagere og sikre, at der udpeges kvadratansvarlige.

Når marts 2014 oprinder, vil fire års systematiske optællinger af Danmarks ynglefugle ligge ret forude. Hen imod 2020, da EU’s miljømål om at standse tabet af biodiversitet skal være opfyldt, vil vi blive meget klogere på fuglelivets status her i landet. Takket være DOF’s flittige folk i felten.

Sådan ser tidsplanen for Atlas III ud. Selve dataindsamlingen starter først i 2014, men allerede i 2013 varmes der op med projektudvikling, udførelse af pilotprojekt samt hvervning og oplæring af deltagere.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF). Tlf. 33 28 38 00.

Thomas Vikstrøm, projektkoordinator. Tlf. 33 28 38 22.

Irina Levinsky, videnskabelig projektmedarbejder. Tlf. 33 28 38 03.