Nu kan hedehøgenes træk følges på Pandion

Igen i år kan tre danske hedehøge følges under efterårstrækket og vinteropholdet i Vestafrika. Kortet herunder, som også kan ses på Pandions forside, viser trækruterne for i alt syv satellitmærkede hedehøge; heraf er de tre danske ynglefugle.

Et flerårigt samarbejde mellem DOF, Zoologisk Museum og hollandske forskere fra Groningen Universitet/Dutch Montagu’s Harrier Foundation (Werkgroep Grauwe Kiekendief ) har resulteret i satellitmærkning af i alt 10 danske hedehøge, hvilket muliggør, at fuglene kan følges via satellitsignaler året rundt.

De danske fugle, som kan ses på kortet, er:

Mathilde (orange på kortet): Voksen hun mærket den 18. juli 2009 nær Ballum.

Lea (pink på kortet): Voksen hun mærket den 29. juni 2012 nær Ballum.

Pierre (lyseblå på kortet): Voksen han mærket den 29. juni 2012 nær Ballum.

Fuglene er navngivet efter nogle af de personer, der var med til at indfange og satellitmærke fuglene. Ideen med at give dem navne er, at det er lettere at adskille de enkelte fugle i omtalen af deres træk og overvintring.

Hedehøgen Pierre med satellitsender på ryggen. Denne han bar til stor overraskelse allerede en rød farvering og en tysk metalring, da han gik i nettet i Danmark i 2012, og det har siden vist sig, at Pierre blev ringmærket af Malte Hoffmann i august 2010. Pierre var den yngste af et kuld på fire i Sönke-Nissen-Koog, Nordfriesland (cirka 30 km syd for grænsen). I 2012 ynglede han nord for grænsen og dannede par med hunnen Lea. Foto: Henning Heldbjerg.

De første danske hedehøge blev mærket i 2008, hvor en han og en hun blev forsynet med sendere. Disse fugle omkom desværre begge under trækket til Afrika samme år. I 2009 blev yderligere to hunner og en han forsynet med sendere, og disse fugle har alle været i Afrika mere end én gang med sendere på. To af fuglene omkom desværre i Marokko under trækket i 2011. I 2010 blev tre sendere sat på to hanner og en ung hun. Den unge hun mistede vi imidlertid allerede før efterårstrækket 2010, og begge de voksne hanner er også siden omkommet under trækket. Alle hedehøgene er mærket på ynglepladserne i Vadehavsområdet.

På hjemmesiden for hollandske Werkgroep Grauwe Kiekendief kan du læse mere om alle de syv satellitmærkede fugle: Klik her.

Læs mere om de danske hedehøges træk her.

Hedehøgen Mathilde blev ringmærket og forsynet med en satellitsender i 2009. Siden da har hun været turen til Afrika igennem fire gange. På billedet ses Mathilde inden påsætning af satellitsenderen, som kan ses til højre i billedet. Foto: Lars Maltha Rasmussen.