Ny årsrapport fra DOF’s punkttællingsprojekt

Netop nu er de danske punkttællere i gang med sommerens optælling af de danske fugle, som to gange årligt tælles op langs faste ruter. Årets rapport fra projektet, som denne gang sammenligner fuglelivet i Øst- og Vestdanmark, er samtidig udkommet.

DOF har siden midten af 1970’erne fulgt udviklingen for de almindelige danske fugle. Årsrapporten 2013 beskriver bestandsudviklingen i Danmark igennem 37 år for 106 arter af ynglefugle og 78 arter af vinterfugle, samt bestandsudviklingen for fire danske arter af pattedyr siden 1984.

Ravnen er i enorm fremgang i Østdanmark, men i en noget mindre fremgang i Vestdanmark. Reelt skyldes forskellen dog blot, at ravnens store fremgang i Jylland er sket tidligere, hvorimod arten netop nu breder sig i den østlige del af landet. Foto: John Larsen.

Punkttællingsprojektet er den eneste langtidsundersøgelse af sin art i Danmark, og for langt hovedparten af de almindelige fuglearter tilvejebringer projektet den eneste viden, vi har om fuglenes bestandsudvikling. Resultaterne indgår tillige i et europæisk samarbejde om at overvåge fuglelivet og giver derved indsigt i fuglearternes bestandsudviklinger og levestedernes tilstand på europæisk plan.

Fugleovervågningen udføres af frivillige deltagere blandt DOF’s medlemmer, der gennem en fantastisk indsats gør det muligt at gennemføre overvågningen af Danmarks fugle for begrænsede midler.

I vintertællingen 2011/12 optalte 266 personer således fugle på 306 ruter, og i ynglesæsonen 2012 optalte 298 personer fugle på 374 ruter.

Sommertællingen 2013 skal være afsluttet senest på lørdag den 15. juni, og på DOFbasen kan man følge med i, hvor der er talt indtil nu.

Årsrapporten 2013

Årsrapporten 2013 sammenligner udviklingen for de almindelige danske fuglearter i Vest- og Østdanmark. 

Derudover præsenteres opdaterede, overordnede naturtypespecifikke indikatorer for perioden 1976-2011. Disse er  udarbejdet på baggrund af bestandsindeks og kan anvendes til at beskrive den generelle tilstand for fuglelivet i en given naturtype.

Rapporten kan læses på DOF's hjemmeside.

Overvågning af de almindelige danske fugle indgår i en samarbejdsaftale mellem DOF og Miljøministeriet, som løber frem til 2017.

Vil du være med, eller vil du vide mere?

Læs mere på www.dof.dk/punkt. Eller kontakt DOF:

Michael Fink – michael.fink@dof.dk 3328 3821

Henning Heldbjerg – henning.heldbjerg@dof.dk 3328 3827