Ny aldersrekord for sangsvane

I en alder af mindst 28 år blev en sangsvane med dansk ring i april 2012 aflæst i Finland. Denne sangsvane er det ældste fritlevende individ, man kender til, og mindst halvandet år ældre end den tidligere rekordindehaver. Den gamle sangsvane blev ringmærket ved Præstø i 1987 af en ringmærker tilknyttet Statens Naturhistoriske Museum.

Sidst på eftermiddagen d. 18. april 2012 befandt finnen Jyrki Lehto sig i fugletårnet ved Kodderviken, som ligger 40 km øst for Helsinki i det sydlige Finland. Ude på iskanten stod et par sangsvaner og hvilede sig, og Jyrki opdagede, at den ene fugl var ringmærket. Ved hjælp af teleskop og kamera lykkedes det ham at aflæse nummeret på ringen, og sangsvanen viste sig at være ringmærket i Danmark for 25 år siden af ringmærkeren Pelle Andersen-Harild, som er tilknyttet Statens Naturhistoriske Museum.

Den rekordgamle sangsvanehun tager et hvil på iskanten. Kodderviken, Finland, april 2012. Foto: Jyrki Lehto.

Svanen, som i øvrigt er en hun, blev ringmærket ved Præstø på Østsjælland d. 5. februar 1987 og aldersbestemt til at være mindst tre år gammel. I de 25 mellemliggende år er sangsvanen kun blevet registreret en enkelt gang; nemlig d. 7. januar 1990, hvor dens ring blev aflæst ved Elben i Tyskland, cirka 60 km sydøst for Hamburg. Den finske aflæsning betyder dog, at sangsvanen i dag er mindst 28 år gammel og den ældste vilde sangsvane, man kender til. Den tidligere rekordindehaver blev mindst 26 år og 6 måneder gammel.

Sangsvanen yngler kun sjældent i Danmark, men hver vinter gæster tusindvis af sangsvaner landet. Sangsvanen yngler på Island, i Skandinavien og Finland og videre østpå i det nordlige Rusland. En stor del af den kontinentale ynglebestand trækker til Vesteuropa, hvor Danmark og Tyskland udgør de vigtigste overvintringsområder for arten i Europa. I følge Dansk Trækfugleatlas udgivet af Statens Naturhistoriske Museum har dansk ringmærkning af sangsvaner medført genfund på fjerne ynglepladser i Finland og Rusland. Det fjerneste genfund er gjort øst for Uralbjergene.

Finder du en ringmærket fugl

Du kan hjælpe forskningen ved at indsende oplysninger om fund eller aflæsninger af ringmærkede fugle til Ringmærkningscentralen, Statens Naturhistoriske Museum på e-mail: ringing@snm.ku.dk, internetadressen: www.zmuc.dk/ring, telefon: 35 32 10 29 eller på adressen: Ringmærkningscentralen, Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, 2100 København Ø.

Artiklens forfatter er ansat ved Ringmærkningscentralen på Statens Naturhistoriske Museum.