Ny art for landet: Gråstrubet drossel i Gedser

Danmark fik lørdag 18. oktober en ny fugleart - art nummer 470 - da den ekstremt sjældne gråstrubet drossel blev fanget af ringmærkerne på Gedser Fuglestation, DOF’s forpost mod sydøst. Fuglen gik i nettet på dagens sidste netrunde.

To timer før den normale udtrækning af vinderne i Lørdags Lotto var der jackpot på Gedser Fuglestation lørdag den 18. oktober.

På den allersidste runde til nettene ved 16-tiden sad der pludselig en ”underlig” drossel i et af nettene. Den obskure drossel viste sig at være en Turdus obscurus, bedre kendt som gråstrubet drossel, på strejftog helt østfra i Sibirien.

For første gang nogensinde blev en gråstrubet drossel observeret i Danmark, da den lørdag den 18. oktober 2014 blev fanget og ringmærket på Gedser Fuglestation. Foto: Anders O.W. Nielsen.

Dermed havde Danmark fået en ny fugleart af de meget sjældne. Gråstrubet drossel er set under en snes gange i vores del af verden. Finland har seks observationer og Sverige har tre, mens den sibiriske drossel har gæstet Norge og Holland en gang hver. 

Skotland byder på tre observationer på Orkney-øerne, mens Shetlandsøerne en gang har haft besøg af gråstrubet drossel.

30. september i år blev der rapporteret gråstrubet drossel fra Orkney-øerne, og den observation kunne måske med lidt god vilje tolkes som om, at noget var i gære på trækfronten. Men det var nu ikke ligefrem Danmarks første fund af gråstrubet drossel der lå forrest i tankerne i lørdags, fortæller Hans Lind, der er leder af DOF’s fuglestation i Gedser.

Historien bag fangsten

Vejret var mørkt og mildt, og der var masser af trækkende fugle i terrænet, så alle sejl – eller skulle vi sige net – var sat denne sidste lørdag i efterårsferien.

Rutinerne på Gedser Fuglestation sætter normalt ringmærkerne i sving ved nettene en halv time før solopgang, og så fanges og ringmærkes der ellers fem timer frem.

Men i lørdags bevægede man sig langt uden for standardtiderne, og det skulle vise sig at give den store feltornitologiske gevinst.

Det var virkelig på den sidste runde inden fyraften, at drosselen sad der. To kernebidere var også gået i nettene, og de tiltrak sig stor opmærksomhed, for det er ikke så tit, at vi fanger den art i Gedser. Droslen blev af ringmærkerne Anders Odd W. Nielsen, Johan Funder Castenschiold og Heidi Frederiksen først antaget for at være en hybrid eller en fejlfarvet vindrossel.

I dagens løb var flere vindrosler gået i nettene, så det var naturligt nok, at der sad en ekstra sidst på dagen. Men droslen kom med på stationen i en pose, hvorefter der blev ringet til Louis Hansen, Gert Jeppesen og jeg selv, der straks ankom, da vi fik en melding om en mulig ”sjælden drossel". Droslen blev så med sikkerhed bestemt til gråstrubet drossel, fortæller Hans Lind.

Efter omkring en time i fangenskab, hvor den blev målt, vejet og fotodokumenteret, som det sig hør og bør for en national førstegangsiagttagelse, blev den gråstrubede drossel sluppet fri.

Den fløj straks hen til et levende hegn nær fuglestationen, men den blev ikke set siden.

Vi meldte først fundet af gråstrubet drossel ud, da vi var helt sikre på artsbestemmelsen, og på det tidspunkt skulle den slippes. Enkelte feltornitologer forsøgte at finde droslen i de sidste lyse timer af lørdagen, men fuglen blev ikke genfundet.

Søndag morgen mødte 50-60 feltornitologer op for at prøve lykken, og jeg vil tro, at der i løbet af dagen var cirka 100 feltornitologer, som ledte efter den sjældne gæst. Vi må vist konkludere, at gråstrubet drossel er en yderst uberegnelig størrelse, siger lederen af Gedser Fuglestation.

Ny art for landet: Gråstrubet drossel fanget og ringmærket på Gedser Fuglestation lørdag den 18. oktober 2014. Foto: Anders O.W. Nielsen.

Gråstrubet drossel yngler øst for Uralbjergene i tajgabæltet østpå i Sibirien. Tæt fyrreskov er dens terræn. Den findes også som ynglefugl i Mongoliet og i Japan.

Dens vinterkvarterer ligger i den nordøstlige del af Indien og i lande som Burma, Thailand og Malaysia. Også Indonesien hører til artens vinterkvarter.

Meget taler for, at den gråstrubede drossel i stil med for eksempel fuglekongesangere og hvidbrynede løvsangere er fløjet forkert, ja, faktisk er den trukket i direkte modsat retning af det, den skulle.

I stedet for at flyve mod sydøst for at nå artens vinterkvarterer, er den fløjet mod nordvest og er på sit omvendte træk nået til vores breddegrader. 

Og hvem ved, om den til foråret vil blive fanget i Skagen, når fugletrækket går mod nord og nordøst.

Yderligere oplysninger

Dansk Ornitologisk Forening (DOF).
Tlf. 33 28 38 00.

Hans Lind, leder af Gedser Fuglestation.
Tlf. 61 67 18 43.

Se hele DK-listen her.