Ny rapport: Derfor registrerer vi fugle

DOF har for første gang undersøgt, hvad der motiverer alle jer aktive medlemmer af DOF, når I går i felten for at registrere fugle til Punkttællingerne og Atlas III. Nu kan du læse hele rapporten.

Rødrygget tornskade (Lanius collurio) Foto: Peter Marczak

Du har måske læst artiklen i Fugle & Natur 1, februar 2018 om, hvad der motiverer alle de mange og vigtige aktive medlemmer af DOF, der går ud i naturen for at registrere fugle.

Langt de fleste svarer, at de bliver glade af at gøre en forskel for fuglene, når de bidrager med vigtige og unikke data om fuglelivet i Danmark.

Nu kan du dykke ned i rapporten om DOF’s motivationsundersøgelse af aktive fuglekiggere i Atlas III og Punkttællingsprogrammet, som er udarbejdet af Charlotte Mathiassen, Charlotte Moshøj og Thomas Vikstrøm.

Jeg er aktiv i Atlas, fordi den viden, jeg indsamler, kan bruges til noget for fuglenes skyld. Jeg tager for givet, at det betyder noget, at der er data, og at data er relevante og bliver brugt.
Citat fra undersøgelsen af en kvadratansvarlig i Atlas III

FAKTA:

DOF´s to store Citizen Science-projekter, (projekter, der bygger på data indsamlet af aktive, menige medlemmer), Atlas III og Punkttællingsprogrammet, bygger på et fundament af data, som frivillige fuglekiggere indsamler og indrapporterer.

Således skaber denne frivilligindsats mulighed for at udføre videre analyser og resultater, som dokumenterer tilstanden og tendenserne for fuglene i Danmark.

Derved skabes muligheder for forskning og overvågning, som ellers ikke ville være mulig.

Atlas III har til formål at dokumentere den aktuelle udbredelse af alle ynglende fuglearter i Danmark samt at beregne tætheder og bestandsestimater for de mest almindelige fuglearter i ynglesæsonen og om vinteren.

Punkttællingsprogrammet skal opretholde en konstant overvågning af bestandene af de almindelige fugle.

Fugletællinger i DOF’s Punkttællingsprogram er en af de DOF-aktiviteter, der har fundet størst anvendelse i naturforvaltningen.

Sådan bliver du punkttæller:

Måske har du fået lyst til at starte en ny punkttællingsrute og dermed bidrage til vigtig ny viden om fuglene, som du for eksempel kan læse om i denne artikel.

En punkttælling går som navnet siger ud på at tælle fra faste punkter på en rute år efter år enten om vinteren eller i yngletiden. Der tælles fugle i fem minutter ved hvert punkt, og ruterne er på 10-20 punkter.

Vi har brug for, at flere kyndige fuglefolk deltager i punkttællingerne. Du kan tilmelde dig ved at kontakte DOF v. Michael Fink e-mail: michael.fink@dof.dk, telefon 33283821