Nyt projekt samler viden om Europas fugle

I forrige uge blev EuroBirdPortal lanceret. Et nyt projekt, hvis formål er at etablere et europæisk lager af data, der kan illustrere sæsonmæssige ændringer i fuglenes udbredelser og trækmønstre.

EuroBirdPortal (EBP) er navnet på et nyt projekt, som blev lanceret i forrige uge til Europa Kommissionens årlige miljø konference i Bruxelles.

Projektet, som er tilknyttet European Bird Census Council (EBCC), bygger på data fra Europas mange fugle-indtastningsdatabaser, heriblandt DOFbasen, og illustrerer f.eks. fuglenes udbredelser og trækmønstre.

Det er fantastik spændende at se DOFbasens mange værdifulde observationer sat ind i et europæisk helhedsbillede, hvor man pludselig kan få besvaret en masse spørgsmål nemt og hurtigt. Hvor bliver Silkehalerne f.eks. af i de vintre, vi ikke ser så mange i Danmark? Hvordan forløber tranetrækkets sig uge for uge i Nordeuropa, og hvor overvintrer de egentlig henne? Er krikændernes træk bestemt af temperaturfoholdene? Og overvintrer der Hvidbrynet Løvsanger i Europa? Hvor tidligt ankommer Landsvalerne til Europa? Man kan jo lege med det værktøj i timevis! - Timme Nyegaard, central koordinator for DOFbasen.

I modsætning til de mere traditionelle overvågningsprojekter, som fokuserer på struktureret dataindsamling, sigter EBP primært på at opnå data fra de relativt ustrukturerede, men intensive og udbredte aktiviteter, der udføres af fugleinteresserede året rundt.

Mere end 29 partnere i 21 forskellige lande har bidraget med data til projektet, og når du indtaster i DOFbasen, bidrager du samtidig til EuroBirdPortal.

Målet er, at EBP i løbet af de næste seks måneder vil øge antallet af udbredelseskort, som illustrerer ugentlige ændringer, fra 15 arter i perioden 2010 - 2013 til 50 arter i perioden 2010 - 2014.

Det er muligt for brugerne at vælge to animerede kort af enhver type, f.eks. art og år, og få dem vist samtidig. Således kan udbredelser og trækmønstre let sammenlignes på tværs af arter og årstal.

Læs mere om projektet og tjek de animerede kort ud på EBP’s hjemmeside (http://www.eurobirdportal.org)

Version med danske artsnavne: http://eurobirdportal.org/den/da/