Perleugle fra Tyskland yngler i Danmark

En ringmærket perleugle, som i denne tid yngler i en redekasse nær Herning, er udklækket i Nordtyskland. Det er første gang en ringmærket perleugle fra udlandet er fundet ynglende i Danmark. Det indikerer, at den nyetablerede jyske perleugle-bestand er indvandret fra Nordtyskland.

Den 11. maj tjekkede Statens Naturhistoriske Museums ringmærker Klaus Dichmann ringen på en perleugle i en skov nær Herning, hvor uglen varmede mindst seks ny-udklækkede unger.

Til stor overraskelse bar uglen en tysk ring om benet. Kollegaer i Tyskland oplyser, at uglen blev ringmærket den 13. juli 2012 i et kuld på tre i skovene nær Rendsburg i Slesvig-Holsten, lidt over 200 kilometer syd for Herning.

Perleuglen er en relativt ny og sjælden ynglefugl i Danmark, som vi skal passe godt på. Vi har løbende fulgt med i, hvordan indvandringen og etableringen forløber i Danmark, og har samtidig spekuleret på, hvor uglerne kom fra.

Nu ved vi, at i hvert fald nogle fugle fra den jyske bestand kommer fra Tyskland, siger Jesper Johannes Madsen fra Statens Naturhistoriske Museum.

Perleugle i Danmark. Foto: Carl Skovbjerg Johnsen.

Ringmærkningsprogram

I 2009 startede Statens Naturhistoriske Museum et ringmærkningsprogram med det formål at følge perleuglens indvandring, etablering og spredningen i Danmark.

I alt er 68 unger i 13 kuld blevet ringmærket, fordelt med otte kuld på Bornholm og fem kuld i Jylland. Rugende voksne fugle tjekkes også.

To ringmærkede hunner er kontrolleret, begge var ringmærket som unger i den samme skov, som de ynglede i.

Perleuglen er en lille ugle på blot 25 centimeter. Den yngler i nåle- og blandskov og er vidt udbredt i Norge, Sverige og østover, samt spredt udbredt i Centraleuropa.

I Slesvig-Holsten fluktuerer bestanden mellem 0 og 15 par. I Danmark er perleuglen tilsyneladende under indvandring. Siden 2006 er perleuglen fundet ynglende hvert år, og bestanden vurderes til 7-8 par i alt. De findes i Midt-og Vestjylland og på Bornholm.

Oprindelsen af bestanden på Bornholm er fortsat ukendt.

Perleuglen er normalt en standfugl, det vil sige en fugl der bliver på samme egn året rundt, men i visse år kan den optræde invasionsagtigt uden for yngleområderne om vinteren, inklusive i Danmark.