Polsk sølvhejre var på visit på Falster

Ringen på en ung sølvhejre, som i september 2013 opholdt sig i Bøtø-reservatet på Sydfalster, blev aflæst, og nu er det afsløret, hvor fuglen kom fra. Den var ringmærket på reden i Polen omkring tre måneder tidligere.

En farvemærket sølvhejre, aflæst den 15. september 2013 i Bøtø-reservatet på det sydlige Falster, var mærket som redeunge 86 dage tidligere. Den blev ringmærket den 21. juni 2013 ved søen Cofka zb Jeziorsko nær Glinno i det centrale Polen, 552 kilometer sydvest for Bøtø-reservatet.

Sølvhejren er næsten lige så stor som en fiskehejre og helt hvid. Den har lange mørke ben og et stort næb, som er markant større end silkehejrens. I yngletiden er sølvhejrens næb helt sort, mens det uden for yngletiden er helt gult. Foto: John Larsen.

Ringmærkningscentralen på Statens Naturhistoriske Museum har netop modtaget mærkningsdata fra Polen. Det er første gang, at en udenlandsk ringmærket sølvhejre er genmeldt i Danmark. Ingen sølvhejrer er ringmærket i Danmark (endnu).

Igennem de seneste 10 år er der kommet markant flere sølvhejrer i Danmark. Flest ses i sensommeren og efteråret, men vinterforekomster er ikke ualmindelige. I Tyskland er antallet også øget, og i det østlige Tyskland blev en fugl i februar 2007 forsynet med satellitsender.

I yngletiden opholdt fuglen sig i et relativt begrænset område i det centrale Ukraine, mens fuglen tilbragte vinteren i det østlige Tyskland 1.500 kilometer derfra.

Genfund af sølvhejrer ringmærket i Europa tyder på, at fugle i det nordøstlige Tyskland kommer fra yngleområder i det vestlige Frankrig og Polen (Todte m.fl. 2010, Vogelwarte 48, 269-273).

Sølvhejrer i Danmark kan ligeledes komme fra Polen, men sandsynligvis også fra andre dele af Europa. Vær derfor opmærksom på ringmærkede sølvhejrer, og send oplysningerne til Ringmærkningscentralen på ringing@snm.ku.dk.