Referat af stormøde i DOF om nye digitale initiativer

Onsdag den 11. juni mødtes 13 DOF-medlemmer i Fuglenes Hus. Flere lokalbestyrelser, udvalg og arbejdsgrupper var repræsenteret på mødet, og snakken kom vidt omkring under det fem timer lange møde. Galleri, forum, artslister og en portal til feltornitologer var aftenens hovedemner.

DOF havde inviteret til stormødet, idet foreningens hovedbestyrelse har valgt at afsætte midler til udviklingen af nye digitale initiativer. Det kan for eksempel være et nyt galleri eller et forum til feltornitologer, men intet er endnu fastlagt.

Midlerne er afsat i det omfang, folk vil bakke op om ideerne, og forventningen til mødet var, at foreningens aktive ville have masser af ideer til forvaltningen af de afsatte midler. Det kom heldigvis ikke til at slå fejl.

Efter en indledende runde, hvor hver deltager præsenterede sig selv og sine hovedsynspunkter angående de kommende digitale tiltag, fik vi identificeret tre ting, som mødets deltagere savner allermest blandt foreningens tilbud: Et forum, et billedgalleri & en feltornitologisk portal.

Det er ikke kun i felten, at fuglefolket mødes - derfor er der nu afsat midler til udvikling af nye digitale platforme for DOF's medlemmer. Foto: Tine Stampe.

Artslister (og muligheden for at kombinere sådanne lister med DOFbasen) blev også nævnt, men ingen af mødedeltagerne viste særlig interesse for at gå videre med dette projekt.

Det blev også drøftet, hvad den videre proces nu skal være. Hovedbestyrelsen har sat penge af til it-programmering af de nye tiltag, men det er foreningens frivillige, der skal udarbejde en beskrivelse af de forventninger og krav, vi har til det færdige produkt.

På mødet var der bred enighed om, at også redaktionsarbejdet og ansvaret for den videre udvikling skal ligge hos de frivillige. Det blev foreslået, at der kunne lægges et eller flere udviklingsmøder i forbindelse med Felttræffet i uge 42.

Efter stormødet er alt fortsat åbent. Beslutningerne skal tages af jer derude, som skal være de kommende brugere af for eksempel galleri og forum. Hvad er det, I gerne vil have? Hvor skal de nye funktioner placeres?

Herunder følger en opsummering af, hvor vi står nu.

Pandion

Redigerede artikler med relevans for feltornitologer vil fortsat blive udgivet på Pandion. Det er derimod ikke fastlagt, om galleri og/eller forum også skal placeres her. På mødet blev det diskuteret, om sådanne initiativer ville styrke eller svække Pandion, som indtil videre har en meget klart defineret profil som foreningens webmagasin.

Har du ideer til nyheder eller artikler til Pandion, så kan du altid kontakte redaktionsgruppen på pandion(at)dof.dk.

På gruppens vegne modtager og koordinerer Mark Hammond gerne ønsker til feltbestemmelsesartikler eller lignende, og han kan kontaktes på marhammo(at)gmail.com.

Billedgalleri

Angående billedgalleriet var der bred enighed om, at kvalitetssikring af billederne er vigtig. Vi talte også om, at et billedgalleri uden mulighed for debat og vidensdeling vil være af relativt lille værdi for DOF’s medlemmer.

Derudover blev det pointeret flere gange, at billeder på en eller anden måde skal kunne fjernes igen, hvis de ikke er af interesse for galleriets brugere. Et billede med tilknyttede kommentarer bør derimod ikke fjernes.

Der var bred enighed om, at der ved upload skal være forskellige valgmuligheder med hensyn til copyright og muligheder for anvendelse af billederne.

René Rantzau meldte sig som tovholder og kontaktperson for udvikling af et billedgalleri. Helge Sørensen har ligeledes givet tilsagn om at deltage i dette arbejde, men der er plads til flere i denne arbejdsgruppe.

Har du særlige ideer eller ønsker til et nyt galleri, så send en mail til Réne på: renerantzau(at)hotmail.com.

Forum

Clausjannic Labuz meldte sig som tovholder og kontaktperson for udvikling af et forum til (DOF’s) feltornitologer. Et sådant forum skal formodentlig placeres på en helt ny side, som eventuelt kunne blive starten på en feltornitologisk portal - et sted, der samler alle DOF's tilbud til feltornitologerne.

Hvis du har lyst til at bidrage, så kontakt Clausjannic på mail: clausjannic(at)gmail.com.

Giv din mening til kende

Som allerede nævnt, så vil vi meget gerne høre fra jer derude. Så hvis du har en mening om de emner, vi diskuterede på mødet - eller nogle helt andre - så skriv en kommentar herunder eller tag direkte kontakt til tovholderne.

Intet er vedtaget endnu, så det er nu, du skal give din mening til kende.

Mødedeltagere

Heine Oldenskov, Jens Søgaard Hansen, Clausjannic Labuz, Mark Hammond, Peter Vadum, Kell Grønborg, Klaus Malling Olsen, Per Hirslund, David B. Collinge, Lennart Pedersen, René Rantzau, Tine Stampe & Iben Hove Sørensen (referent).

Kommentarer

Det er selvfølgelig et udtryk for, at PANDION ikke har umiddelbar tiltrækningskraft for feltornitologer, når så få har deltaget i debatten om ny digital portal, ligesom jeg selv først læser oplægget nu! Det er jo noget bagvendt, at man forventer en bred debat/mange indlæg på et site, som besøges så relativt lidt!
Når det er sagt, kan jeg ikke se, at der er grund til at lave flere sites under DOF's vinger, når tingene kan rummes under PANDION eller hvad man nu vil kalde portalen. Hvorfor kan et site ikke både indeholde seriøst baggrundsstof, udbyggede nyhedsartikler, aktuelle nyheder, debatforum? Og vel osse Artslister! Hvis portalen skabes, er det klart, at Netfugl lukkes helt. Rigtigt mange feltornitologer med artslister (især DK og WP) vil føle sig lidt ladt i stikken, herunder jeg selv. Husk at Artslisterne, hvis de redigeres som på Netfugl, samtidigt giver et overblik over registerede arter. DOF's SU-oversigt har samtidig været nemt tilgængelig i denne sammenhæng.
Derimod ser jeg det som spild af ressourcer både at oprette en billedportal og fortsætte med fotos på DOFbasen. Udvid mulighederne for fotos på DOFbasen, som i dag er begrænset til mere sjældne arter og skab en billedportal under DOFbasen, som svarer til svenskernes glimrende fotoarkiv på Artportalen/Svalan. Der kommer til at mangle fugle fra udlander, men de er altså meget nemme at finde på nettet i dag!
Til sidst vil jeg advare DOF mod at lave en helt åben portal, hvor alle kan komme "ind fra gaden" med de mest horrible indlæg, inklusive helt ulødige angreb på DOF, og vende en debat om til noget helt andet og køre den ad absurdum. Det har vi set mange skræmmende eksempler på i Netfugl, og tonen på sitet var medvirkende til, at rigtigt mange feltornitologer aldrig lod høre fra sig. Groft sagt var det overvejende en lille gruppe af "Tordenskjolds soldater" , som dominerede debatforum.
Kort sagt: en bredere portal med øget tiltrækningskraft, et rimeligt reguleret debatforum, en udvidet dansk billedportal på DOFbasen. Så vil en hel del feltornitologer nok lægge en genvej til PANDION/Fugle i felten/Feltornitologi ... på deres computers skrivebord.

Hilsen fra

A r n e O l e s e n
Caretaker og webredaktør IBA Gribskovområdet.
Atlasansvarlig FF76 Skibby.

Det er selvfølgelig et udtryk for, at PANDION ikke har umiddelbar tiltrækningskraft for feltornitologer, når så få har deltaget i debatten om ny digital portal, ligesom jeg selv først læser oplægget nu! Det er jo noget bagvendt, at man forventer en bred debat/mange indlæg på et site, som besøges så relativt lidt!
Når det er sagt, kan jeg ikke se, at der er grund til at lave flere sites under DOF's vinger, når tingene kan rummes under PANDION eller hvad man nu vil kalde portalen. Hvorfor kan et site ikke både indeholde seriøst baggrundsstof, udbyggede nyhedsartikler, aktuelle nyheder, debatforum? Og vel osse Artslister! Hvis portalen skabes, er det klart, at Netfugl lukkes helt. Rigtigt mange feltornitologer med artslister (især DK og WP) vil føle sig lidt ladt i stikken, herunder jeg selv. Husk at Artslisterne, hvis de redigeres som på Netfugl, samtidigt giver et overblik over registerede arter. DOF's SU-oversigt har samtidig været nemt tilgængelig i denne sammenhæng.
Derimod ser jeg det som spild af ressourcer både at oprette en billedportal og fortsætte med fotos på DOFbasen. Udvid mulighederne for fotos på DOFbasen, som i dag er begrænset til mere sjældne arter og skab en billedportal under DOFbasen, som svarer til svenskernes glimrende fotoarkiv på Artportalen/Svalan. Der kommer til at mangle fugle fra udlander, men de er altså meget nemme at finde på nettet i dag!
Til sidst vil jeg advare DOF mod at lave en helt åben portal, hvor alle kan komme "ind fra gaden" med de mest horrible indlæg, inklusive helt ulødige angreb på DOF, og vende en debat om til noget helt andet og køre den ad absurdum. Det har vi set mange skræmmende eksempler på i Netfugl, og tonen på sitet var medvirkende til, at rigtigt mange feltornitologer aldrig lod høre fra sig. Groft sagt var det overvejende en lille gruppe af "Tordenskjolds soldater" , som dominerede debatforum.
Kort sagt: en bredere portal med øget tiltrækningskraft, et rimeligt reguleret debatforum, en udvidet dansk billedportal på DOFbasen. Så vil en hel del feltornitologer nok lægge en genvej til PANDION/Fugle i felten/Feltornitologi ... på deres computers skrivebord.

Hilsen fra

A r n e O l e s e n
Caretaker og webredaktør IBA Gribskovområdet.
Atlasansvarlig FF76 Skibby.

Hvorfor ikke bare Feltornitologen, man skal godt nok passe på med at gentage en succes - men mediet er trods alt skiftet. Tror dette hedengangne blad er hovedårsagen til DOF's succes hos de i dag lidt gråhårede herrer.

Hvorfor kan navnet ikke bare være: Fugle i Felten - så man "rammer" en bredere målgruppe?

Enig med Simon omkring mange af hans betragtninger. I rammer ikke 100 % feltornitologerne med meldingerne, selvom mange positive ting er bragt på banen - bl.a er der afholdt et konstruktivt møde, som jeg forstår det.

Drop navnet Pandion - drop alt det koderi, medlemsnr etc - lad ordet være frit (ingen cencur) - adgang for både danskere - og de andre.

Nyt navn - jamen, det er jo ikke svært vel:

www.feltornitologen.dk, eller

www.club400.dk.

Og så skal der naturligvis være mulighed for dem der ønsker det, at lave lister over "alverdens fugle". Ikke kun dk, men Verdens, lokale, amts, og matrikellister. Det lokker mange folk til - og med tiden giver det flere medlemmer.

Jamen, det er jo ikke så svært.

Se nu at få det gjort.

Nedlæg Netfugl og konverter alle lister til www.feltornitologen.dk.

med venlig hilsen

Erik Vikkelsø Rasmussen, Nykøbing Sjælland

Og så bør dele af den fremtidige "Pandion" selvfølgelig oversættes til engelsk...

/Simon

Hertil har jeg to forslag, som jeg vil bede jer om at overveje.

Jeg er helt overbevist om, at det ikke er lykkedes Pandion at komme igennem til det segment (feltornitologerne), som det egentlig var meningen Pandion skulle henvende sig til. Det er der flere årsager til, men det er nu engang sådan situationen er. Kan tænke mig at Pandion i et eller andet omfang har kunnet henvende sig til en anden medlemsskare (bl.a. tidligere brugere af dof.dk), men det ændrer jo desværre ikke på, at feltornitologerne har holdt sig væk.

De tiltag I har taget til at ændre på dette er fornuftige. Dog synes jeg I kraftigt skal overveje at droppe bruger-login, så Pandion bliver helt åben. Jeg kan godt se problematikken ift. at vi er en forening, og at man med et medlemsskab får adgang til forskellige ting (f.eks. Pandion). I dette tilfælde vil det dog få en for stor negativ effekt. Vi udelukker en for stor gruppe af potentielle brugere, både fra udland og indland - som ellers vil hæve aktivitets-niveuaet på hjemmesiden. Det har desuden vist sig, at det dovne feltfolk ikke gider logge ind... Vi vil hverken få flere eller færre medlemmer af at holde Pandion åben får alle, og det samme vil gøre sig gældende hvis der er medlems-login. Så det er status quo.

Det andet forslag jeg har, som I kan tænke over, er at man ændrer navnet "Pandion". Ikke fordi det er et direkte dårligt navn, men for at hjælpe til med at kommunikere ud at hjemmesiden relanceres. Vigtigst af alt kan det måske rent kommunikativt hjælpe til med at tage brodden af den (i noget grad uberettigede) utilfredshed feltornitologerne har opbygget til hele begrebet "Pandion". Læg en afstemning op på Pandion og facebook-siden "fugle i felten", hvor folk kan komme med forslag til et nyt navn.

MH
/Simon

Som jeg ser det, så er det et ganske prisværdigt initiativ fra DOFs side, som viser at der i den grad er lyttet til medlemmerne, feltornitologerne og den taskforce, der blev nedsat til belysning af problematikken. Der er helt sikkert opstået et gigantisk hul efter Netfugl, men nu er øvelsen at tage det med fra Netfugl som vi ikke kan/vil undvære. Jeg er personligt helt enig i, at vi ikke behøver lede så længe efter en god opskrift, da Netfugl også i sin opbygning gav god mening.
På mødet blev både ønsker og de nuværende sites selvfølgelig diskuteret. På mødet gav jeg udtryk for at DOF.dk og Pandion er i mine øjne DOFs ansigt udadtil. Det nye projekt bliver ansigtet indadtil! Et medlemsdrevet site/ en portal, som kun kommer til at indeholde det vi som medlemmer, selv gider kaste kræfter og energi efter. Vi har længe lukreret på at Netfugl og gutterne bag Netfugl har 'serviceret' os, men med initiativet er det nu os selv, der får mulighed for at udfylde den ramme, som DOF med initiativet har udstukket.
DOFs initiativ er med mødet kun lige akkurat sat i søen. DOF har fundet pengene til projektet, og den kommende tid skal vise om behovet for de forskellige ting er så stort, at det er muligt at samle en gruppe medlemmer, der vil tage den spændende opgave på sig. Den næste tid vil vise om det er muligt. Jeg håber på en god og inspirerende diskussion i alle de sammenhænge, hvori der indgår aktive ornitologer. Ikke 'kun i København' men i det ganske land. Jeg håber også, at initiativet kan mobilisere f.ex. workshops på det/de kommende felttræf og andre sammenhænge hvori, der indgår aktive fuglekiggere.
Facebook er pr. definition ikke det bedste sted at have disse diskussioner, da nyhederne i dag ofte er glemt i morgen. Og det vil være synd for diskussionen. Jeg vil derfor opfordre alle med en mening om DOFs gode initiativ om at kommentere på artiklen her på Pandion. Så har vi lidt samling på ønskerne og de med med garanti mange meninger.
Skulle nogen have lyst til at være med i en arbejdsgruppe omkring et forum, så henvend jer gerne. I mine øjne kan et forum blive det sted, hvor vi har de gode og nødvendige diskussioner, så initiativet forhåbentlig kan 'knopskyde', og vi får lige nøjagtig det site, som vi ønsker os!

Det nye forum og blilled arkiv bør samles samme sted, så man ikke skal ind på endnu flere sider. Det må også skabe en synergi effekt.
Den store begejstring der har været for netfugl må kunne udnyttes til at kopiere nogle ideer.
Der er åbenbart stor uvilje mod Pandion blandt feltfolket, så derfor bør det nye site ligge et andet sted.

Jeg tilslutter mig 100% det Eva her skriver.

Mvh. Hans Henrik (9800HHL)

Hej - jeg vil gerne foreslå, at

1) det nye site ikke kræver login og password således, at det kun er DOF medlemmer, der aktivt kan bruge siden. Men at der tilsvarende Netfugl bevares fri adgang for alle, f.eks. interesserede fra udlandet.

2) at den nye side med forum/galleri mv. står og arbejder selvstændigt og ikke udgør en del af Pandion

Mvh Eva