Sølvhejre yngler i Vejlerne

Der har forekommet sølvhejrer i Vejlerne i år siden den 18. marts. Denne fugl er endnu ikke i fuld yngledragt. Det ses bl.a. på det gule næb. I yngledragt har sølvhejre sort næb. Skårup Odde, Vejlerne den 20. marts 2016. Foto: Henrik Haaning Nielsen.

At sølvhejre er blevet et ret almindeligt syn i Danmark, bekræftes af en hurtig søgning på DOF-basen. Alene i år er der allerede gjort knap 900 observationer!

I Vejlerne dukkede forårets første fugle op den 18. marts, og i begyndelsen af april observerede Carsten Krog Pedersen og undertegnede, at tre forskellige fugle forsvandt ind i skoven, ind i fiskehejrekolonien. Jeg havde bestemt mig for at aflægge kolonien et visit efter ca. 14 dage, da jeg ikke ønskede at forstyrre i den eventuelle etableringsfase.

I torsdags (den 14. april) havde jeg planlagt besøget, men jeg kom ikke så langt. Jeg satte mig nemlig med en god udsigt til skoven, og ville afsøge redetræerne med teleskop. Lynhurtigt fandt jeg en stående sølvhejre, og ved siden af den lå der tilsyneladende en rugende fugl på rede!

Det kunne hurtigt bekræftes, da den rugende fugl rejste sig halvt op, rodede lidt med næbbet i redeskålen, og derpå lagde sig igen. Vejlernes første ynglefund af sølvhejre var en realitet!

Dagen efter fandt jeg observationsposten igen, og overvågede reden på samme store afstand. Den rugende fugl var på plads, og rugede hele tiden. Et stykke tid inde i observationen landede en tilflyvende fugl i en trætop, hvor den stod i ca. 10 minutter. Da den lettede fulgte jeg den, da jeg tænkte, at det var magen, der var på vej. Imidlertid fløj den et helt andet sted ind i skoven, og landede. Det var umuligt at se præcist hvor, og det var umuligt at se gennem træerne. Jeg prøvede at skifte position et par gange, men kunne ikke se tilstrækkeligt langt ind i skoven.

Er der to ynglepar i Vejlerne? Den kommende tids overvågning kaster forhåbentligt lys over det.

Det er blot anden gang sølvhejre yngler med sikkerhed i Danmark. Første gang var på Saltholm i 2014. Se nyheden om det første danske ynglefund her.

Den rugende sølvhejre ses til venstre i billedet. Vejlerne den 15. april 2016. Foto: Henrik Haaning Nielsen.