Sølvhejrer på Saltholm udgør Danmarks første ynglepar

To fugletællere gjorde et noget overraskende fund, da de i juni var på ynglefugletælling på Saltholm. I en koloni af fiskehejrer fandt de to par sølvhejrer, som altså udgør de første sikre ynglefund i Danmark nogensinde. Se video og billeder her.

Sølvhejren blev første gang registreret i Danmark i 1952 og var i mange år en stor sjældenhed her i landet. Frem til 1980 blev der kun registreret fire fugle, men derefter blev arten langsomt mere hyppig, og de færreste feltornitologer opfatter den i dag som en stor sjældenhed.

Det er imidlertid noget helt nyt, at sølvhejren nu med sikkerhed er registreret som dansk ynglefugl - også selvom arten i en årrække har været årlig gæst her i landet. 

Her ses Danmarks første sølvhejrekuld, som i juni 2014 blev opdaget af Michael Fink Jørgensen og Morten Jørgensen under en fugletælling på Saltholm. Foto: Michael Fink Jørgensen.

Fundet af de to ynglepar kommer ikke helt uventet, men det er dog overraskende, at fundet er gjort på Saltholm, som egentlig ikke er den mest oplagte lokalitet. Kun fire sølvhejrefund er tidligere registreret på øen, hvorimod andre lokaliteter i årevis har huset adskillige sølvhejrer.

Herunder kan du se en kort video med ungerne på Saltholm.

Læs mere om fundet af de ynglende sølvhejrer: Ny fugleart fundet ynglende i Danmark

Flere sølvhejrer i Europa

Det er ikke kun i Danmark, at sølvhejren er blevet mere almindelig. Siden slutningen af 80'erne har arten udvidet sit yngleområde, som traditionelt findes i det sydøstlige Europa, til at inkludere mere nordvestlige lande som Frankrig (1994), Spanien (1997), Polen (1997), Tyskland (2012), Sverige (2012) og nu Danmark (2014). I Holland blev det første ynglepar fundet allerede i 1978.

Samme tendens ses for ikke-ynglende sølvhejrer, som i langt større antal end tidligere registreres i de nordvesteuropæiske lande.

Sølvhejrer tilbringer i stigende grad hele året i Europa. Det betyder, at de undgår de farer og anstrengelser, der er forbundet med den lange tur til & fra Afrika, hvilket formodentlig medfører, at de påbegynder ynglesæsonen i god kondition og dermed har bedre chancer for en succesfuld sæson.

Sølvhejrer, der overvintrer tæt på yngleområdet, kan også drage fordel af et tidligt forår og påbegynde ynglesæsonen tidligt, hvis forholdene er til det.

Tidligere blev mange af de store vådområder, som rummer rigeligt med føde til hejrerne, i stor stil drænet, og der har også været drevet en omfattende jagt på sølvhejre - blandt andet på grund af dens imponerende fjerdragt, som er særligt prangende i yngletiden.

Mere om sølvhejrens ekspansion i Europa: The Great White Egret in Europe: population increase and range expansion since 1980, British Birds 107 side 8-25.

Læs mere om sølvhejren på DOF's hjemmeside.

Kommentarer

Hurra, . Fine unger. Mangfoldighed begynder at blive mere synlig i DK ??, synes jeg.