Sej slørugle overlevede to vintres massedød

En ni år gammel slørugle fra Als beviser, at de normalt noget vinterskrøbelige slørugler godt kan overleve langvarige, snerige danske vintre, bare uglernes levesteder er optimale og rige på mus, fortæller ugleeksperten Klaus Dichmann.

Hundreder af slørugler er døde de seneste hårde vintre, og den danske bestand faldt i løbet af to år efter sommeren 2009 fra rundt regnet 500 ynglepar til formentlig under 50 par i 2011. En slørugle kan dog godt blive gammel i Danmark, selv om den lever på sin arts geografiske nordgrænse, der med mellemrum byder den lange perioder med frost, snedække og dermed mangel på mus i landskabet.

Det beviser en ni år gammel ringmærket slørugle fra Als i Sønderjylland. Uglen, der yngler i åbne landbrugsbygninger med husdyrhold, er netop blevet fotograferet af Klaus Dichmann, der er leder af uglegruppen under Dansk Ornitologisk Forening. På de digitale billeder kunne han aflæse uglens ring ”Copenhagen 4R0265”. Der var altså tale om den ugle, som han ringmærkede 14. juni 2003 i Lysabildgade på Als.

En slørugle kan godt blive gammel i Danmark, hvilket denne gamle ugle har bevist. Uglen blev ringmærket på Als i 2003 og er fotograferet i 2012. Foto: Klaus Dichmann.

Den ringmærkede slørugle har klaret vintrene, fordi den har kunnet fange mus inden døre i hestestalde og hølader, hvor den har kunnet flyve frit, siger Klaus Dichmann, der er en af DOF’s førende eksperter i danske ugler.

Han har taget sine enestående fotos af den ringmærkede slørugle i nattemørket, mens han sad i et fotoskjul og på en monitor så uglen ankomme med en markmus til sine unger. Forinden havde han anbragt sit kamera i syv meters højde på en hanebjælke og indstillet det, så det var klar med blitz og den rette dybdeskarphed i det øjeblik sløruglen indfandt sig.

Da det skete, var det bare med at være vaks ved fjernudløsningen, fortæller han.

Denne slørugle har formodentlig overlevet de seneste års kolde vintre ved at fange sine mus indendøre i stalde og lader. Foto: Klaus Dichmann.

Klaus Dichmann skønner, at den danske bestand af slørugler så småt er på vej op igen efter de hårde vintres massedødsfald. Denne sommer er der i Danmark rundt regnet 70 ynglepar, der kan vælge og vrage mellem ugleadresserne. DOF’s frivillige har siden 1998 sat et sted mellem 1.500 og 1.800 redekasser til slørugler op i bygninger på landet. Boligforholdene er derfor tip-top i orden.

Hvis de næste vintre bliver milde, vil der på ny kunne komme nye gode tider for sløruglen, spås det.

Læs mere om sløruglen på Klaus Dichmanns hjemmeside: www.tytoalba.dk.