Sjældne fugle: Send dit fund ind

Alle fund af sjældne fugle skal være indsendt i god tid inden deadline for SU-rapporten i slutningen af juli, oplyser DOF's Sjældenhedsudvalg (SU).

DOF's Sjældenhedsudvalg (SU) er allerede godt i gang med at skrive SU-rapporten for 2014. Da rapporten skal trykkes i Fugleåret 2014, er det vigtigt, at alle fund er indsendt i god tid inden deadline i slutningen af juli, således de kan nå at figurere i SU-rapporten.

I samme åndedrag opfordres der til, at indsender sender det enkelte fund ind for hele forekomstperioden og ikke blot for dén dato, hvor vedkommende selv har set fuglen. Det vil lette SU's arbejde, da udvalget derved kan undgå at få flere beskrivelser for forskellige datoer for det samme fund.

Hvilke arter, der skal godkendes af SU inden, at de kan publiceres i DOF’s tidsskrifter fremgår af Netfugls DK-liste.

Udvalget håber, at nedenstående opdaterede liste over endnu ikke indsendte SU-fund fra 2014 (samt 2010-2013) vil anspore folk til at få lavet uploadet beskrivelser/fotos af fundene på mangel-listen.

Listen er baseret på observationer indtastet i DOFbasen. Dermed er listen ikke komplet, idet der uvægerligt vil være observationer af sjældne fugle, der ikke er indtastet heri, men fx figurerer på diverse blogs, Fugleognatur.dk m.v. eller eventuelt blot er udmeldt på Birdalarm eller Birdcall.

Dermed også sagt, at SU naturligvis meget gerne modtager SU-fund, som ikke fremgår af nedenstående liste!

Endnu ikke indsendte fund fra 2014:

Kuhls skråpe (Calonectris diomedea)

12/1, trk., Gilleleje (S)

25/8, trk., Roshage (NJ)

27/9, trk., Nørre Lyngvig (RK)

 

Halsbåndstroldand (Aythya collaris)

28/12, han, Møllekrog & Stenholts Mølle (S) (FOTO)

 

Hvidøjet And (Aythya nyroca)

28/3, han, Egå Engsø (ÅH)

4-5/10, hun, Doverkil og Brokær (NJ) (FOTO)

9-10/10, 4 ex., Mern Hestehave (S)

11/10, 2 ex., Røgbølle Sø (LF)

26/10, hun, Hejrede Sø (LF)

 

Stellersand (Polysticta stelleri)

7/11, han trk., Helsingør (S)

 

Amerikansk Sortand (Melanitta americana)

21/1, han, Asnæs-spidsen (S)

27/9, han trk., Asserbo Strand (S)

8/10, hun, Hellebæk-området (S)

26/10-14/12, han, Asserbo Strand/Melby Overdrev (S) (FOTO)

 

Brilleand (Melanitta perspicillata)

20/5, han trk., Blåvands Huk (RB)

20/10, 1K trk., Vejers Strand (RB)

 

Slangeørn (Circaetus gallicus)

12/5, Geelskov (S)

 

Ørnevåge (Buteo rufinus)

5/9, Sysselvej Regnvandsbassin, Vejle (VE)

 

Stor Skrigeørn (Aquila clanga)

21/9, 1K, Vorsø (VE)

23/9, 2K trk., Stevns (S) (FOTO)

9/10, 1K, Rejsby (SJ) (FOTO)

 

Jagtfalk (Falco rusticolus)

10/2, hun, Nivå Golf (S)

21/2-3/3, 2K, Klydesøen, Vestamager (S)

2/4, Store Magleby (S)

3/4, Rø (B)

4/4, Glænø Østerfed (S)

8/9, Tipperne, Værnengene (RK)

25/10, Viskum (NJ)

6/12, Lille Åmose - Vest (S)

                            

Sibirisk Vandrefalk (Falco peregrinus calidus)

17/5, 2K+ trk.,  Klydesøen (S)

8/9, 1K trk., Strandengen, Hvidovre (S)

16+21/10, 1K, Vestamager (S)

 

Dværgrørvagtel (Porzana pusilla)

20/6, Lille Vildmose (NJ)

 

Lille Rørvagtel (Porzana parva)

11/5, syng., Uldum Kær (VE)

 

Prærieløber (Tryngites subruficollis)

17/9, 1K, Sneum Digesø (RB)

 

Terekklire (Xenus cinereus)

5/7-16/8, ad., Saltvandssøen (SJ) (FOTO)

 

Amerikansk Sølvmåge (Larus smithsonianus)

4/8, 2K, Hirtshals Fyr (NJ) (FOTO)

 

Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida)

17/5, 4 ex., Tissø (S)

18/5, 2 ad. trk., Gedser (LF)

 

Dværghornugle (Otus scops)

8/9, Salene (B)

 

Sneugle (Bubo scandiacus)

28/3, Hanstholm Slamdepot (NJ) (FOTO)

 

Spurveugle (Glaucidium passerinum)

11/2, syng., Halling Odder by/agerland (ÅH)

 

Alpesejler (Apus melba)

5/10, Sorø by (S)

 

Landsvale (Hirundo rustica transitiva)

1/5, Bastemose (B)

 

Tajgapiber (Anthus hodgsoni)

4/10, trk., Agger Tange (NJ)

 

Citronvipstjert (Motacilla citreola)

6/9, 1K, Lillemose, Omø (S)

 

Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes fridariensis/hirtensis/borealis)

2/10, ringm., Blåvands Huk (RB) (FOTO)

 

Buskrørsanger (Acrocephalus dumetorum)

6/6, syng., Blåvands Huk (RB) (BÅND)

7/6, ringm., Blåvands Huk (RB) (FOTO)

7/6, syng., Lille Vildmose (NJ) (BÅND)

8-9/6, syng., Filsø, Langodde (RB)

 

Ørkengærdesanger (Sylvia curruca minula/jaxartica)

5/10, Mandø (RB) (FOTO OG BÅND)

9/10, Hanstholm (NJ) (FOTO)

21-28/10, Blåvands Huk (RB) (FOTO OG BÅND)

 

Brun Løvsanger (Phylloscopus fuscatus)

14/10, Tejn Havn (B)

18/10, Blåvands Huk (RB)

 

Krognæb (Pinicola enucleator)

28/3, han, Randbøl (VE)

 

Pileværling (Emberiza rustica)

5/10, trk., Sønderho, Fanø (RB)

 

Dværgværling (Emberiza pusilla)

30/10, Sønderho, Fanø (RB)

 

Endnu ikke indsendte fund fra 2013 (samt enkelte 2010-2012)

 

Balearskråpe (Puffinus mauretanicus)

4/6 2012: Grenen, Skagen (NJ)

                            

Topskarv (Phalacrocorax aristotelis)

15/9 2013, trk., Roshage (NJ)

20/10 2013, 1K, Aarhus Østhavn (ÅH)

28/12 2013, 1K, Hanstholm Havn (NJ)

 

Purpurhejre (Ardea purpurea)

19/10 2013, Hellevad

 

Sort Ibis (Plegadis falcinellus)

22/8 2013, 2 ex. Egå Engsø (ÅH)

17/9 2013, Vilslev Enge (RB)

25/10 2013, Nivå Bugt (S)

 

Hvidøjet And (Aythya nyroca)

28/9 2013, han, Røgbølle Sø (LF)

 

Halsbåndstroldand X Troldand (hybrid)

14/4 2013, han, Halkær Sø og Ådal (NJ)

 

Amerikansk Sortand (Melanitta americana)

28-30/3 2013, han, Asserbo Strand/Melby Overdrev (S)

21/10 2013, han, Blåvands Huk (RB)

 

Hjelmskallesluger (Lophodytes cucullatus)

19/3 2013, han, Horsens Inderfjord (VE)

 

Gåsegrib (Gyps fulvus)

28/8 2013, Tårnholm (S)

 

Slangeørn (Circaetus gallicus)

19/7 2013, ad., Hyllested (ÅH)

31/8 2013, trk., Herfølge (S)

 

Steppevåge (Buteo buteo vulpinus)

21/9, ad. trk., Stevns (S)

 

Lille Skrigeørn (Aquila pomarina)

5/5 2013, ad. trk., Tofte Skov (NJ)

11/5 2013, 3K+, Filsø (RB)

23/5 2013, 3K+ trk., Feddet (S)

31/5 2013, Skjern Enge (RK)

3/6 2013, trk., Klinteskoven (M)

25/8 2013, Gilleleje (S)

 

Skrigeørn sp. (Aquila sp.)

12/5 2013, Ulvshale Nordenge (M)

6/7 2013, 3K, Gedser Odde (LF)

 

Dværgørn (Aquila pennata)

28/4 2013, Kollerup Strand (NJ)

 

Steppeørn (Aquila nipalensis)

4/7 2013, trk., Ballum Forland (SJ) (FOTO)

 

Jagtfalk (Falco rusticolus)

27/3 2013, 2K, Nyker (B)

17/4 2013, ad. han trk., Skagen Fyr (NJ)

28/4 2013, Sneum (RB)

28/4 2013, Mandø (RB)

15/8 2013, 1K, Skagen (NJ)

12/12 2013, Klydesøen (S)

12/2 2012, Tvismark, Rømø (SJ)

2/4 2012, Bygholm Vejle (NJ)

8/4 2012, Peter Meyers Sand, Fanø (RB)

13/5 2012, Måstrup Mose (NJ)

7/11 2012, Kalundborg (S)

19/11 2012, Klydesøen, Vestamager (S)

8/12 2012, Damhussøen (S)

22/2 2011, Klydesøen, Vestamager (S)

24/2 2011, Gentofte Sø (S)

25/3 2011, Store Vrøj (S)

16/9 2011, Blåvands Huk (RB)

23/9 2011, Gl. Hviding Forland (SJ)

15/10 2011, Mandø (RB)

17/10 2011, Sdr. Farup Klæggrav (SJ)

18/10 2011, Skallingen (RB)

21/10 2011, Hellebæk (S)

7/11 2011, Råhede Enge (SJ)

15/11 2011, Mandø (RB)

17/11 2011, Filsø (RB)

9/12 2011, Gl. Hviding Engsø (SJ)

20/12 2011, Kolind (ÅH)

 

Sibirisk Vandrefalk (Falco peregrinus calidus)

29/4 2013, 2K, Ulvedybet (NJ)

5/10 2013, 1K, Christiansø (B)

 

Braksvale sp. (Glareola sp.)

1/7 2013, Kærup Holme (NJ)

 

Prærieløber (Tryngites subruficollis)

3/8 2013, Agger Tange (NJ)

 

Terekklire (Xenus cinereus)

6/7 2013, Sneum forland (RB)

 

Sibirisk Måge (Larus fuscus heuglini)

9-10/10 2013, 1K, Rødvig Havn (S)

 

Høgeugle (Surnia ulula)

19/9 2013, Klosterheden (RK)

 

Alpesejler (Apus melba)

15/5 2013, trk., Korshage (S)

 

Tajgapiber (Anthus hodgsoni)

24/9 2013, trk., Skansebakken (S)

 

Citronvipstjert (Motacilla citreola)

23/8 2013, 1K, Slambassinet, Odense (F)

4/10 2013, 1K, Blåvands Huk (RB)

14/10 2013, Juvre Enge (SJ)

 

Buskrørsanger (Acrocephalus dumetorum)

8-9/5 2013, ringm., Gedser Odde (LF) (FOTO)

1/6 2013, syng., Blåskinsdal (B)

9/6 2013, syng., Veggerslev (ØJ)

 

Lille Gulbug (Hippolais caligata)

27-28/7 2013, syng., Vysteby (B) (FOTO)

 

Himalayasanger (Phylloscopus humei)

13/10 2013, Nordby Fanø (RB) (FOTO)

 

Krognæb (Pinicola enucleator)

10/11 2012, Melby Overdrev (S)

14/11 2012, 3 ex., Asserbo Plantage (S)

14/11 2012, Åbyhøj (ÅH)

15/11 2012, Kulhuse (S)

15/11 2012, Gilbjerg Hoved (S)

15/11 2012, Klosterheden (RK)

16/11 2012, Spodsbjerg (S)

16/11 2012, 2 ex., Asserbo Plantage (S)

17/11 2012, Asserbo Plantage (S)

19/11 2012, 2 ex., Juelsberg Skove (F)

20/11 2012, Højbjerg, Århus (ÅH)

6/12 2012, Skørping (NJ)

19/12 2012, Gistrup (NJ)

 

Dværgværling (Emberiza pusilla)

13/10 2013, Landsende, Rømø (RB)

15/10 2011, Bløden (S)

 

Hætteværling (Emberiza melanocephala)

2/6 2013, 2 ad. han, Kronborg (S)

Spurveugle fra Rådvad 2014