Sjældne terner ankom med varme vinde

Det hidtil største antal individer af hvidskægget terne i Danmark blev registreret i Jylland mod slutningen af maj 2012. I Kongens Kær ved Vejle blev et par af fuglene set parre sig. Det er dog tvivlsomt, om arten vil få ynglesucces i Danmark, og ternerne kan forsvinde lige så hurtigt, som de kom.

De er set i marsken i den sydvestlige del af Danmark, ved Vilsted Sø i Vesthimmerland, i Vejlerne i Nordjylland, ved Brabrand Sø ved Aarhus og i Kongens Kær nær Vejle, hvor hele seks individer af hvidskægget terne blev noteret. Hvor nomadeternerne kommer fra, bliver næppe nogensinde opklaret, og de kan være væk igen lige så hurtigt, som de dukkede op.

Jeg tror, at de hvidskæggede terner er blevet båret til Nordvesteuropa og Danmark af den varmebølge fra syd og sydøst, der gav os høje temperaturer i pinsedagene. Noget tyder på, at ternerne laver en slags nomadeagtigt sløjfetræk i stil med det, vi tidligere har set østlige arter som hvidvinget terne og aftenfalk foretage. Fuglene trækker så at sige op gennem Jylland for at returnere og forsvinde lige så hurtigt, som de kom, siger feltornitologen Alex Sand Frich, der opdagede fire hvidskæggede terner i Kongens Kær ved Vejle.

Senere blev endnu to af de sjældne moseterner set på lokaliteten, der hermed kunne notere Danmarks hidtil største forekomst af den sjældne art.

Det hidtil største antal af hvidskægget terne i Danmark blev mod slutningen af maj 2012 registreret i Jylland. Foto: Jens Søgaard Hansen.

To af fuglene i Kongens Kær blev set parre sig, men Alex Sand Frich finder det tvivlsomt, om det vil lykkes hvidskægget terne at fostre unger i Danmark.

Arten er mindre klimatolerant end for eksempel hvidvinget terne, der tidligere har ynglet uden for sit normale udbredelsesområde efter invasioner. Middeltemperaturen i juli skal være mindst 20 grader, før hvidskægget terne yngler. Derfor tvivler jeg på, at fuglene vil have held med et eventuelt yngleforsøg, siger ornitologen.

Ifølge Alex Sand Frich yngler hvidskægget terne ofte i områder, hvor der er mange lappedykkere. I Kongens Kær er der talt op imod 130 sorthalset lappedykker dette forår, og det kan være denne store forekomst af lappedykkere, som har fristet ternerne til at se nærmere på lokalitetens muligheder.

Også Holland og Nordtyskland har haft et rykind af hvidskægget terne. I Holland er der set en flok på 17 individer, mens et område i Mecklenburg i Tyskland har huset hele 750 hvidskæggede terner bare 100 kilometer i luftlinie fra Gedser Odde. I Danmark er det dog kun Jylland, som har haft besøg af hvidskægget terne.

Arten har en sydøstlig udbredelse med bestande i Ukraine og flere af landene omkring Sortehavet. Hvidskægget terne yngler også i Frankrig, Spanien og Portugal.

Læs mere om terneinvasionen på Netfugl: Hvidskægget terne – et overblik over invasionen.