Småfuglenes sande tilstand - set fra Falsterbo Fuglestation

Falsterbo Fuglestation har offentliggjort deres ringmærkningsresultater fra efterårssæsonen 2017 og redegjort for de mest markante tendenser hos småfuglene.

Af Henrik Haaning Nielsen

Falsterbo Fuglestation afsluttede deres efterårsringmærkningssæson den 10. november. Det var sæson nummer 38 i rækken med standardiseret fangst og ringmærkning.

Standardiseret fangst og ringmærkning betyder, at fuglene er fanget i samme antal net med samme placeringer gennem alle årene. Ringmærkningen foregår i det samme tidsrum, hver dag, gennem hele sæsonen. Det betyder, at resultaterne er sammenlignelige over årene, og dermed er et vigtigt værktøj i en samlet naturovervågning, der kan give nogle fingerpeg om ændringer og tendenser i bestandene hos en lang række småfuglearter.

Havesanger, Grenen, Skagen den 6. november 2017. Langdistancetrækkeren havesanger havde en dårlig sæson på Falsterbo. Blot 78 blev ringmærket, hvilket svarer til 45% af referenceværdien (middeltallet af antal ringmærkede fugle i årene 1980 - 2009). Foto: Skagen Fuglestation.

Der er selvfølgelig mange aspekter, som kan have indflydelse på resultaterne. F.eks. nævner fuglestationen at perioder med østenvind var færre og kortere i sammenligning med 2016. Først i anden halvdel af oktober kom der en længere periode med østenvinde, og i samme periode oplevede ringmærkerne at have syv af sæsonens ti bedste dage med flest fugle i nettene. Derfor er det sansynligt, at der var tale om et vist influx af fugle østfra i denne periode.  Men set over årene og de lange serier med resultater kan standardiseret ringmærkning klart vise tendenser i bestandsudviklinger og forekomstmønstre hos hjemlige, Skandinaviske, fugle.

Bedste dagstotal på Falsterbo i efteråret blev 716 ringmærkede fugle den 19. oktober.

Efterårssæsonen i Falsterbo var ellers en af de mere fåtallige af slagsen. Antallet af ringmærkede fugle (7460 ex.) var det tredjelaveste nogensinde (gennem de 38 sæsoner med standardiseret fangst).

I Falsterbo arbejder de med en referenceværdi, der udgør middeltallet af antal ringmærkede fugle i årene 1980-2009.

Rødtoppet fuglekonge, Grenen, Skagen den 3. november 2017. Rødtoppet fuglekonge havde en flot sæson i Falsterbo med 28 ringmærkede. At rødtoppet fuglekonge også havde et godt efterår i Danmark, kan også ses meget tydeligt på en søgning i DOF-basen. Hele 438 observationer er indtastet i andet halvår 2017. I 2016 var tallet 279 og i 2015 283. Foto: Knud Pedersen.

I år var det kun gærdesanger blandt langdistancetrækkerne, der trækker til troperne, som blev mærket i antal over referenceværdien. I samme kategori hører havesanger, løvsanger og broget fluesnapper. Deres antal udgjorde til gengæld henholdsvis blot 45, 28 og 27% af referenceværdien.

Flere kortdistancetrækkere, der trækker til overvintringspladser i Europa, havde også et ret dårligt år. Rødhals og fuglekonge fremviste antal, der kun nåede op på henholdsvis 61 og 58% af referenceværdien.

Rødtoppet fuglekonge havde til gengæld et meget flot år med hele 28 ringmærkede.

Mejserne havde et dårligt efterår med lave antal. Rygterne siger at de havde en dårlig ynglesæson i 2017.

Sjældenhederne udeblev mere eller mindre og en fuglekongesanger blev ”bedste” art.

Se hele listen over det totale antal ringmærkede fugle i Falsterbo, inklusiv referenceværdier, her.

Fuglekongesanger, Blåvands Huk den 20. oktober 2015. Fuglekongesanger blev eneste ringmærkede sjældenhed på Falsterbo i efterårssæsonen 2017. Foto: Hans Knakkergaard.

Det kunne være spændende at se lignende resultater fra de danske fuglestationer. Altså en oversigt over årets resultater og et resume over de enkelte ringmærkningssæsoners forløb og tendenser. På Gedser Fuglestations hjemmeside kan man læse at ringmærkningsresultaterne fra sæsonerne siden 2001, vil blive analyseret og publiceret fra 2018 og frem.

Det ser vi frem til.