Super ynglesæson for de danske perleugler

Foråret 2012 har indtil videre været en særdeles lovende ynglesæson for perleuglerne i Danmark. I 2011 blev der i alt registreret tre ynglepar og ringmærket ni unger af perleugle. I år er tallene mere end fordoblet, og ynglesæsonen er ikke engang helt slut endnu.

Perleuglen er en sjælden ynglefugl i Danmark og har siden 1979 kun optrådt sporadisk som ynglefugl på Bornholm, og i de seneste år også i Midtjylland. Antallet af ynglende perleugle i Danmark er beskedent i forhold til antallet af for eksempel natugle og slørugle.

Der er årligt registreret mellem et og seks ynglepar af perleugle i Danmark siden 1979, da perleuglen indvandrede som ynglefugl fra det nordlige Skandinavien og Baltikum. Årets ynglesæson i 2012 har dog indtil videre været særdeles lovende for den lille ugle.

Fem af de i alt 21 ringmærkede perleugleunger i 2012. Foto: Klaus Dichmann.

Der er til dato registreret seks par af perleugle i Danmark i 2012, hvoraf tre par er fundet på Bornholm og tre par er fundet i Midtjylland. Det beskedne antal er en fordobling i antallet af ynglepar i forhold til 2011, hvor der blev registreret tre ynglepar i Danmark. Også antallet af unger er steget i forhold til 2011. Der er indtil videre ringmærket 21 perleugleunger i Danmark i 2012 mod kun ni ringmærkede unger i 2011 - og så er ynglesæsonen endda ikke helt slut endnu.

Indtil for få år siden ynglede størstedelen af bestanden af perleugler på Bornholm, men i de sidste par år har flere ynglepar etableret sig i Jylland. Forekomsten i Midtjylland er sandsynligvis en direkte følge af perleuglens inddragelse som en af fokusarterne i Dansk Ornitologisk Forening, hvilket har resulteret i opsættelse af cirka 200 perleuglekasser på landsplan. Heraf blev 31 opsat i region Midtjylland. Siden maj 2007, da det første perleuglepar blev fundet ynglende i et sortspættehul i Kompedal Plantage i Midtjylland, er alle kuld i Midtjylland udklækket i de opsatte redekasser.

Yderligere 30 redekasser vil blive opsat på landsplan i forbindelse med Projekt Fokuseret Fugleforvaltning, der fremover vil kunne bane vejen for flere perleugler her i landet.

Læs mere om perleuglen her: Projekt Fokuseret Fugleforvaltning.

Kommentarer

Hej Henrik
Flot, at du er gået igang med dit eget lille redekasse projekt. Perleugler yngler gerne i åben skov med gamle trær og lav bundvegetation. Ynglestederne er gerne de samme steder sortspætten vælger som ynglested, idet perleuglens foretrukne redehul oftest er et ubenyttet sortspættehul. Redekassen placeres i 5-8 meters højde og husk endeligt, at lægge et lag savsmuld eller høvlspåner i bunden af redekassen, så æggene ikke kan trille rundt.
Mvh. Klaus Dichmann

Dejligt at høre at det går godt for Perleuglen. - Jeg har deltaget i Seminaret for caretakere i Nymindegab 2011, hvor vi hørte perleuglen synge i Blåbjerg plantagen. Opildnet af begejstring og virkelyst for jeg hjem og lavede 3 Perleuglekasser efter Klaus Dichmann´s tegninger. Den ene er sat op på min nabo´s skrænt ned mod Salten å med eng foran og tæt nåleskov bagved. MEN.... Kan jeg få supervision på hvordan habitaten skal se ud (tæt nåleskov) i detaljer .... hvor "tæt" hvor højt....