Tanadeltaet i Kenya behøver din hjælp

Tanaflodens delta i Kenya rummer en fantastisk biodiversitet og er af stor vigtighed for trækfugle fra Europa og Asien, som overvintrer i Afrika. Tanadeltaet har dermed et enormt potentiale som rejsemål for naturinteresserede, men dets mangfoldighed trues nu af udenlandske firmaer, der opkøber landområder til tvivlsomme landbrugsforetagender.

Særligt det canadiske firma Bedford Biofuels har opkøbt land og ønsker at dyrke biobrændselsafgrøden jatropha/purgérnødtræ i Tanadeltaet. Et studie udført af Nature Kenya, RSPB og Action Aid har vist, at dyrkning af jatropha udleder større mængder drivhusgasser til atmosfæren, end man sparer ved at anvende biobrændsel i stedet for fossile brændstoffer.

RSPB kæmper for at beskytte Tanadeltaet i Kenya.

Med tanke for den potentielle trussel mod områdets fauna og biodiversitet, opfordrer RSPB hermed den kenyanske regering til at annullere den tilladelse, som Bedford Biofuels har til at dyrke jatropha i Tanadeltaet. Regeringen opfordres også til at sikre sig, at der ikke fremover udstedes tilladelser til dyrkning af jatropha i miljømæssigt følsomme områder.

Du opfordres til at føje dit navn til underskriftsindsamlingen her: Protect the Tana River Delta.

Se venligst RSPB’s hjemmeside for yderligere information: Our Work - Tana River Delta.