Ung tjekkisk sort stork gæstede Langeland

I starten af august blev mindst to sorte storke observeret på det sydlige Langeland. En af dem var ringmærket med en farvering, som afslørede, at fuglen to måneder tidligere havde befundet sig 500 km fra Langeland i en rede i det nordlige Tjekkiet.

Onsdag d. 1. august 2012 fotograferede Ole Goldschmidt en ung farvemærket sort stork i Søgårds Mose ved Bagenkop på det sydlige Langeland. På billederne kunne han aflæse den farvering, storken havde om benet, og oplysninger om fundet blev sendt til Ringmærkningscentralen, Statens Naturhistoriske Museum. Det viste sig, at fuglen var ringmærket som redeunge 56 dage tidligere i en rede på en klippeside ved Malá Velen i det nordlige Tjekkiet. Redestedet ligger omkring 506 km fra Sydlangeland.

Farvemærket sort stork fotograferet i Søgårds Mose ved Bagenkop på det sydlige Langeland, august 2012. Denne stork blev ringmærket som redeunge på en klippeside ved Malá Velen i det nordlige Tjekkiet i juni 2012. Foto: Ole Goldschmidt.

Ifølge det tjekkiske og slovakiske trækfugleatlas (Cepák m.fl., 2008) spredes unge sorte storke fra de to lande ud over store dele af Europa umiddelbart efter, at de har forladt reden, og inden de trækker videre til områder syd for Sahara for at overvintre. Allerede i løbet af de første ti dage af august er ungfuglene fundet flere hundrede kilometer væk fra ynglepladserne; blandt andet mod nord i Polen, Tyskland og Holland - med de nordligste fund på Als i Sønderjylland, Gotland i Sverige og nu på Langeland.

Iflølge hjemmesiden www.snatur.dk blev den unge sorte stork fra Søgårds Mose set samme dag og den efterfølgende dag på flere lokaliteter på det sydlige Langeland. To dage senere, d. 4. august, bliver to sorte storke set sammen i Tryggelev Nor. Om den unge tjekkiske fugl var i mellem dem, vides desværre ikke.

Aflæsningen på Langeland i år – og på Als i 2001 – viser, at sorte storke, der dukker op i Danmark i sensommeren kan komme fra udlandet, hvor de blot få måneder forinden ynglede eller blev udklækket.  

Ringmærkningscentralen kan kontaktes på adressen ringing@snm.ku.dk.