Uventet havørnedød i rede på Langeland

I en ørnerede på Langeland fandt ornitologer i juli måned en død havørneunge, der var næsten flyvefærdig. Tæt ved lå ungens mor død under et træ. Dansk Ornitologisk Forening har nu bedt DTU Veterinærinstituttet om at undersøge dødsårsagen.

Det er meget trist, at disse veletablerede, stedfaste havørne er døde,” siger Lennart Pedersen, der er ansvarlig for Projekt Ørn i Dansk Ornitologisk Forening. ”Det var lodsejeren og den lokale redeansvarlige, der blev opmærksomme på, at de gennem længere tid ikke havde set noget til ungen. Derefter fik vi en trænet klatrer til at klatre op til reden, og det var ham, der fandt den døde unge og bragte den ned sammen med noget efterladt føde, der lå i reden.

Denne unge havørn blev fundet død i reden ved Tranekær på Langeland. Tæt ved reden blev ungens mor fundet død på jorden. Foto: Claus Dalskov.

Havørnene danner faste par og bygger sammen en rede, som de holder sig til i årevis – måske op til 20 år, fortsætter Lennart Pedersen. Derfor har det store konsekvenser, når et par bliver brudt op, som det er sket på Langeland. Nu har vi sendt de døde ørne til undersøgelse hos Veterinærinstituttet. Når vi kender resultatet, vil vi se på, om vi kan undgå denne type dødsfald i fremtiden.

Denne havørn blev i juli 2012 fundet død på jorden tæt ved reden på Langeland, hvor parrets døde unge blev fundet. Denne hun var ringmærket i maj 2007 i det østlige Holsten. Foto: Claus Dalskov.

Det sker oftere og oftere, at ørne findes døde under uventede omstændigheder i Danmark. I mindst fire tilfælde de seneste tre år skyldtes det forgiftning.

Havørne kan blive over 30 år gamle og er trofaste over for både mage og redested. Der har i år ynglet over 40 havørnepar i Danmark.

Yderligere oplysninger hos Lennart Pedersen, Projekt Ørn, tlf. 4015 6620.

Kommentarer

Godt nyt fra Miljøstyrelsen: Nogle af markedets absolut farligste musegifte må fremover ikke bruges af landmænd, jægere og husejere. Læs mere her: http://www.miljonyt.dk/171/PMmusegift.htm.