Vær med i det sidste år af Atlas III

Kortlægningen af de danske ynglefugle – Atlas III – går nu ind i det sidste år. Der mangler fortsat god dækning af en del kvadrater, og derfor vil vi sætte fuld turbo på kortlægningen i det sidste år, så udbredelsen af ynglefugle kan opgøres så præcis som muligt. Du opfordres derfor til at være med til at give den en ekstra skalle i 2017 og bidrage til projektet. Alle registreringer er velkomne!

Husk endelig at indtaste ynglende gråkrage. Gråkragen er vidt udbredt i hele landet og burde kunne findes ynglende i næsten alle kvadrater, men indtastningerne ser ud til at mangle nogle steder, se kortet nederst. Foto: John Larsen

En hær af frivillige har nu i tre år gjort en kæmpeindsats og indtastet observationer i atlasbasen. På trods af en enorm mængde observationer mangler der stadig dækning af væsentlige områder. 

Det landsdækkende Atlas III-projekt foregår ved registrering af ynglefugle indenfor kvadrater på 5 x 5 km. Desuden bliver bestandsstørrelsen for en række almindelige fuglearter opgjort gennem såkaldte TimeTælleTure.

atlasbasen kan du læse og se meget mere om undersøgelsen samt udbredelsen af de enkelte arter og enkeltobservationer. Du kan også se, hvor der især mangler dækning. Vi skal understrege, at man ikke behøver at være kvadratansvarlig for at indtaste i atlasbasen, og at alle registreringer af yngleadfærd eller yngleforekomst er velkomne.

Vi har sammenlignet antallet af registrerede arter på nuværende tidspunkt i Atlas III med Atlas I og II fra 1970’erne og 1990’erne. Sammenligningen går alene på sandsynlige og sikre arter i hvert kvadrat. For at lette sammenligningen er arter, som kun er fundet én gang syngende i Atlas III medregnet som sandsynligt ynglende. I Atlas III regnes disse ellers kun som muligt ynglende, mens de i Atlas I og II gjaldt som sandsynlig ynglende.

Kvadrater med færre arter i Atlas III i forhold til maksimum fra Atlas I og II.

De røde nuancer viser de kvadrater, hvor der er fundet færre arter i Atlas III på nuværende tidspunkt end i de tidligere atlasundersøgelser. Den mørkeste rødbrune farve viser, at der er fundet mindst 70 arter færre i Atlas III end i Atlas I-II. Den lyseste røde viser 10-20 arter færre.

Det er især i disse kvadrater, at der er stort behov for en ekstra indsats her i det sidste år. Det må formodes, at der kan findes mange flere sandsynlige og sikre arter i de røde kvadrater.

På atlasbasen kan man se, hvilke arter der er registreret, og man kan også se en liste over registrerede arter i de otte nabokvadrater. Det kan give inspiration til at eftersøge nogle af de arter, der er registreret i nabokvadraterne.

Figuren siger ikke noget om det samlede antal fundne arter i kvadraterne. Der kan derfor godt være gule kvadrater, som er dårligt dækkede i alle tre undersøgelser med få fundne arter. I atlasbasen kan man se en liste over fundne arter i hvert kvadrat.

En tommelfingerregel er, at der er mindst 50 sikkert og/eller sandsynligt ynglende arter i et kvadrat – bortset fra helt atypiske kvadrater, som f.eks. indeholder et større vandareal.

Et eksempel på formodet manglende registrering er gråkrage, som er vidt udbredt i hele landet og burde kunne findes ynglende i næsten alle kvadrater. I Atlas I og II er den da også registreret i stort set samtlige kvadrater, mens den helt mangler i nogle kvadrater i Atlas III (se kortet nedenfor) og desuden kun er registreret som muligt ynglende i en del kvadrater. Der er næppe tvivl om, at en nøjere eftersøgning af gråkrage i disse kvadrater vil give en hel del flere sikkert og sandsynligt ynglende.

Kortet viser, at der er særligt brug for en indsats bl.a. i Sønderjylland, det sydøstlige Vendsyssel, på Vestfyn, midt på Møn og på Samsø. Bemærk dog, at der er planlagt en atlaslejr i Vendsyssel i år.

Kom med på Atlaslejre

DOF arrangerer et antal atlaslejre i foråret og forsommeren. Lejrene bliver holdt i områder, som er dårligt dækkede. Tidligere lejre viser, at det er en meget effektiv måde at få mange registreringer på, så vi opfordrer stærkt til at deltage i en af lejrene – man behøver ikke at deltage alle dagene. Tre centralt koordinerede lejre afholdes som følger:

• 22.-28. maj i Thy
• 7.-13. juni vest for Århus
• 18.-24. juni i Vendsyssel

Tilmelding til de ovennævnte lejre sker til michael.fink@dof.dk.

Der afholdes desuden lokalt koordinerede lejre. En af dem er nu fastlagt:

• 9. -13. juni ved Havnsø i Vestsjælland: Lokal lejr, men alle er velkomne.

Tilmelding til jette.reeh@gmail.com.