Vær med til Tårnenes Dag 2016

Deltager du i Tårnenes Dag i år? Find et fugletårn og spørg nogle fuglevenner, om de har lyst at være med, og tilmeld jer til en spændende konkurrence lørdag den 7. maj, hvor det gælder om at spotte flest mulige fuglearter i tidsrummet fra kl. 5.00 – kl. 13.00.

Der obses fra Kraptårnet, det ”Bedste Tårn” i Danmark ved Tårnenes Dag i 2015. Foto: Helge Røjle Christenesen.

Som sidste år deltager vi igen i en landskamp mod Finland, hvor konkurrenceen hedder Tornien taisto, og mod Sverige, hvor konkurrencen hedder Fågeltornskampen.

Tårnenes dag er en stor begivenhed specielt i Finland, hvor flere end 300 tårne deltog og alt i alt var 420 tårne og et sted mellem 2500 og 3000 ornitologer med.

I 2015 blev konkurrencen vundet af Finland, hvor det bedste tårn nåede 111 fuglearter, mens Sverige tog andenpladsen, med 2 tårne som observerede 106 arter hver og her i Danmark blev det bedste tårn Team Vejlerne, som nåede 85.

Vinderen i Danmark, Team Verdensende, satte ny rekord for DK med 101 arter, dog skal nævnes, at vi har indført en særregel i Danmark ”udsigtspunkt”, som ikke bruges i de øvrige 2 lande og derfor er det kun ”tårne”, som kan vinde i nordisk regi. I alt blev der observeret 164 forskellige fuglearter i Danmark på konkurrencedagen.

Konkurrenceregler og formål for Tårnenes dag – 2016

1. Tårnenes dag er en konkurrence, som har til formål at udbrede interessen for fugle og natur, samt give deltagere og besøgende en spændende dag.

2. Konkurrencen starter lørdag d. 7.5. kl. 5.00 og afsluttes kl. 13.00, hvorefter resultaterne fremsendes til arrangørerne snarest. DK og Sverige er færdige en time senere end Finland, grundet 2 tidszoner.

3. Hvem kan deltage: Slaget er åbent for alle interesserede. Et hold er fra 3 – 8 personer, men holdet må gerne få hjælp fra besøgende.

4. Fugleobservationer skal ske fra et fugletårn, platform (*eller afgrænset udsigtspunkt).

5. Fuglearter er godkendt, når mindst 2 af konkurrencedeltagerne har observeret /hørt den respektive fugl. Fangenskabsfugle, tamme fugle, samt fjerkræ accepteres ikke.

6. CD og apps med fuglestemmer, fløjter eller andre tekniske hjælpe midler bør ikke anvendes.

7. Resultater i form af ”fugleregistreringsark”, samt antal arter fremsendes til arrangørerne pr. e-mail snarest muligt efter konkurrencen ”fløjtes” af.

8. Vinder af konkurrencen i landskampen og på nationalt plan vil blive bragt på Tårnenes dag Facebook, samt på Pandion så hurtigt som muligt efter konkurrencens afslutning.

Da man startede ”Tårnenes dag” i Danmark besluttedes, at et ”afgrænset udsigtspunkt” også var en mulighed at observere fra, men den observationsmulighed bruges ikke i S og SF og man er ret stringente i forhold til dette.

Vi har besluttet, at vi herhjemme opfordrer deltagerne til at finde et fugletårn/platform frem for udsigtspunkt, idet man kun kan vinde ”landskampen” fra et tårn i konkurrencen mod vore nordiske kollegaer. Dog vil man godt kunne deltage og vinde den interne danske konkurrence fra et udsigtspunkt!

”Tårnenes dag” er oplagt i forhold til at dække Atlas III kvadrater og er tillige en rigtig god mulighed for DOFs lokalafdelinger til at skabe medlemsaktiviteter og omtale omkring fugle og natur. Caretakergrupper, lokalgrupper, ungdomsmedlemmer og Fugleværnsfondens reservatgrupper er andre, hvor det er oplagt at deltage.

Vi opfordrer lokalafdelingerne til hjælpe med til at slå et slag for ”Tårnenes dag” og opfordrer deltagerne til at formidle aftaler med nabotårne, eksempelvis at ringe sammen nogle gange i løbet af dagen, fabrikere omtale til aviser og ellers raffinere konkurrencen, hvis man har gode ideer, så alle deltagere får en spændende og hyggelig dyst.

DOF-Vestjylland er tovholder på arrangementet og formidler via Tårnenes dag facebook

Tilmelding:

Fremsend tilmelding på e-mail adressen: taarnenesdag@gmail.com

Vi vil gerne have flg. oplysninger:

• Tårnets navn:

• Evt. Holdnavn:

• Kontaktperson og evt. yderligere deltagere på holdet:

• Din kontakt e-mail

Vi håber, I vil læse reglerne, som gælder for alle 3 lande godt igennem og leve op til dem.

Deltagende hold skal tilmelde sig via ovennævnte e-mail adresse, og vil få tilsendt et afkrydsningsark med fuglenavne påtrykt, som kan bruges i tårnet og når konkurrencen er færdig kan sammentælling i excel-arket ske, ved at skrive et ”1” tal udfor fuglearten og når arket er udfyldt (tæller selv automatisk sammen), fremsendes det til arrangørerne.

Vi glæder os til konkurrencedagen og en god landskamp og håber mange har lyst at deltage!

DOF-Vestjylland
Henrik Rähr og Lars Holm Hansen